• Graduation Projects 2022

    Zapraszamy do wzięcia udziału w 21. edycji przeglądu najlepszych prac dyplomowych z grafiki użytkowej i wzornictwa z Krajów Wyszehradzkich. Prace laureatów przeglądu zostaną zaprezentowane na wystawie w Cieszynie w pierwszym kwartale 2023 roku w Zamku Cieszyn.

     

  • Dizajn w przestrzeni publicznej. Rzemiosło

    Wystawa prezentuje projekty czerpiące z tradycyjnych technik rzemieślniczych, wskazuje, jak rzemiosło może funkcjonować jako usługa i co kryje się pod hasłem: nowe rzemiosło w odniesieniu do przestrzeni, z której korzystamy wspólnie.

  • Szkoła Rzemiosła - Ankieta

    Szkoła Rzemiosł w Cieszynie - wypełnij ankietę!