Malowane dziedzictwo bez granic

Design thinking w ochronie niematerialnego dziedzictwa kulturowego Opolszczyzny – to najnowsze wyzwanie Zamku Cieszyn, łączące dizajn i tradcyję.  

8 i 9 czerwca prowadzimy w tzw. Stodole, w  Leśnickim Ośrodku Kultury i Rekreacji,  warsztaty. Wraz z lokalnymi twórcami, liderami i projektantami chcemy znaleźć sposoby popularyzacji malowania porcelany wśród nowych pokoleń i odnaleźć  sposoby na wytwarzanie, sprzedaż i promocję wyrobów ceramicznych. Przeprowadzamy także badania, a całość zakończymy raportem, mając nadzieję, że uda nam się zbudować model działania, możliwy do zastosowania w przypadku innych elementów niematerialnego dziedzictwa Polski. Będą z nami pracować m.in. ceramik  Bogdan Kosak i Iwona Piaskowska z Narodowego Instytutu Dziedzictwa.Od kilku lat prowadzimy w Zamku Cieszyn projekty łączące dizajn i tradycję. Współpracujemy  m.in. ze Stowarzyszeniem Kraina Św. Anny z Krapkowic, łącząc nasze siły i kompetencje.  W latach 2013-2014 uczestniczyliśmy w projekcie Opolski ETNOdizajn. Mieliśmy szansę na zafascynowanie się tamtejszą tradycją i walorami regionu. 

W tym roku ponownie przystępujemy do współpracy. To, co tym razem możemy jako centrum dizajnu wnieść, to metoda design thinking zastosowana, by chronić niematerialne dziedzictwo kulturowe regionu. To chyba pierwszy w Polsce pomysł na przetestowanie metody myślenia projektowego w znalezieniu atrakcyjnych sposobów na zachowanie i międzypokoleniowy przekaz wartości - w tym przypadku malowanej ceramiki. 

Wagę ochrony niematerialnego dziedzictwa wskazuje Unesco, a w Polsce Narodowy Instytut Dziedzictwa, który tworzy Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. Podstawą podtrzymywania takiego dziedzictwa jest przekaz międzypokoleniowy. Będzie on żywy pod warunkiem, że jego efekty będą atrakcyjne i pożądane przez nowe pokolenia.

Dzięki projektowi i użyciu w nim metody design thinking chcemy wypracować nowe pomysły na wytwarzanie, sprzedaż i promocję wyrobów ceramicznych na Opolszczyźnie. Chcemy przypomnieć jaki potencjał tkwi w dziedzictwie kulturowym i zachęcić, by kultywować je w sposób, który będzie atrakcyjny tu i teraz. Naszym celem jest także przetestowanie innowacyjnej metody pracy zespołowej oraz zbudowanie modelu działania, możliwego do zastosowania w przypadku innych elementów niematerialnego dziedzictwa Polski.

Przeprowadzamy badanie otoczenia (elementy etnograficznego opisu i współczesnego kontekstu malowania porcelany) oraz warsztaty projektowe. Warsztaty odbędą się 8 i 9 czerwca 2017 w tzw. Stodole, w  Leśnickim Ośrodku Kultury i Rekreacji. Podczas nich określimy możliwości współpracy ze współczesnymi projektantami przy wprowadzeniu nowych technik, form przekazu i innych sposobów zdobienia oraz przełożenia wzorów opolskich na inne produkty i usługi. Możliwym rezultatem projektu jest też inspiracja lokalnymi wzorami graficznymi i ornamentyką w projektowaniu  przestrzeni publicznej regionu, połączona z szerzej budowaną marką i wizerunkiem obszaru.

Działanie odbywa się w ramach projektu "Malowane dziedzictwo bez granic", dofinansowanego z Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad, Program INTERREG V-A Republika Czeska – Polska, którego partnerami są Stowarzyszenie Kraina św. Anny z siedzibą w Krapkowicach oraz Miejscowe Koło Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Jabłonkowie.

 


Warsztaty projektowe
8-9 czerwca 2017
Leśnicki Ośrodek Kultury i Rekreacji 
Pliki do pobrania