Projektowanie usług czyli jak poprawić swój biznes w czterech krokach

Zapraszamy firmy, przedstawicieli administracji publicznej, projektantów, socjologów, osoby zainteresowane design thinking do udziału w warsztatach projektowania usług.


Projektowanie usług czyli jak poprawić swój biznes w czterech krokach
30-31 marca 2015r.
Zamek Cieszyn

Firmy funkcjonują na coraz trudniejszym, bardzo wymagającym rynku. Próbują konkurować, obniżając ceny produktów lub usług, co może doprowadzić do porażki. Poszukiwanie innych dróg rozwoju staje się koniecznością.

Przedsiębiorcy oraz sektor publiczny muszą stawić czoła rosnącym wymaganiom użytkowników, oczekujących przyjaznych, "krojonych na miarę" produktów i usług.  Skuteczną metodą sprostania tym wyzwaniom jest design thinking (myślenie projektowe), które pomaga zrozumieć zmieniające się potrzeby użytkowników.

Uczestnicy spotkania poznają proces projektowania usług, ćwicząc kolejne kroki w interdyscyplinarnych zespołach. Zdobędą nowe kompetencje, które ułatwią budowanie konkurencyjności własnej firmy lub organizacji. 

Warsztaty będą prowadzone w oparciu o cztery fazy (metodologia prof. Jeanne M. Liedtka):
what is:  analiza problemu
what if: tworzenie rozwiązań
what wows: prototypowanie wybranych koncepcji
what works: wdrożenie i pomiar efektów

Prowadzący:  
Marcin Piotrowski – kieruje zespołem User Experience Design w Play, gdzie m.in. dzięki zrozumieniu realnych potrzeb użytkownika wpływa na rozwój dobrych produktów. Uczestniczył również w zespole pracującym dla Tatrzańskiego Parku Narodowego. Prowadzi szkolenia z user experience, design thinking oraz kreatywnych metod rozwiązywania problemów. Jest autorem bloga UX online.

Program:

Dzień 1, 30.03.15, godz. 9.00–17.00
 9.00–10.00 Wprowadzenie: Co to jest myślenie projektowe (design thinking)? 
10.00–12.00 What is: metody prowadzenia obserwacji 
12.00–13.00 Przerwa na lunch
13.00–16.00 What is: obserwacja 
16.00–17.00 What is: podsumowanie wyników obserwacji, wnioski 

Dzień 2, 
31.03.15, godz. 9.00–16.00
  9.00–9.30 What if: zasady pracy kreatywnej                                                         
  9.30–11.30 What if:  tworzenie rozwiązań 
11.30–12.00 What if: wybór rozwiązań koniecznych do dalszych prac  
12.00–13.00 Przerwa na lunch
13.00–14.30 What wows: prototypowanie                                                         
14.30–15.00 What works: testowanie                                                                                  
15.00–16.00 Najlepsze praktyki, podsumowanie wyników spotkania

Udział w warsztatach: 600 zł (brutto)
Wpłaty: ING Bank Śląski o/Wodzisław 53 1050 1403 1000 0022 8888 9161 z dopiskiem: Projektowanie usług
Zgłoszenia: ltrojan@zamekcieszyn.pl (o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń)

 
 
 

 


Projektowanie usług, czyli jak poprawić swój biznes w czterech krokach
30–31 marca 2015r. 
Zamek Cieszyn, ul. Zamkowa 3 abc
Koszt udziału: 600 zł (brutto)

Zgłoszenia: 
ltrojan@zamekcieszyn.pl