Innowacyjne rzemiosło

Styk rzemiosła i projektowania od dawna inspiruje zamkowe działania. Kolejnym z nich jest "Innowacyjne rzemiosło".

Zapraszamy do Zamku Cieszyn przedstawicieli instytucji oraz osoby, zajmujące się w Polsce ochroną i rozwojem dziedzictwa kulturowego, w tym rzemiosła. Celem spotkania jest wymiana doświadczeń osób, które działają na styku tradycji i projektowania, nawiązanie relacji i zdiagnozowanie potrzeb projektantów oraz rzemieślników, którzy chcą rozwijać swoje rzemiosło. 12 i 13 listopada 2018 Zamek odwiedzą przedstawiciele brytyjskiego Crafts Council, słowackiego Centrum Kultury Ludowej ÚĽUV, Narodowego Instytutu Dziedzictwa, a także projektanci i rzemieślnicy. W ciągu dwóch dni pokażemy najlepsze praktyki, odwiedzimy wybrane cieszyńskie zakłady rzemieślnicze i popracujemy warsztatowo. Chcemy  stworzyć mapę instytucji i organizacji zajmujących się innowacyjnym rozwojem dziedzictwa w Polsce oraz zdiagnozować potrzeby współczesnych rzemieślników i twórców. Na tej bazie wypracujemy rekomendacje, które mogą stać ważnym głosem w planowaniu programów wsparcia. 

Plan spotkania:
Dzień I: 12.11, godz. 11.00
- prezentacja działań Zamku Cieszyn, związanych z innowacyjnymi sposobami zachowania dziedzictwa,
- prezentacje działań międzynarodowych organizacji (Uluv, Crafts Council),
- moderowana dyskusja uczestników spotkania,
- prezentacje projektów i działań, w które zaangażowani są zaproszeni polscy goście (m.in. Narodowy Instytut Dziedzictwa, Pracownia Etnograficzna, Warsztaty Kultury, Aze Design), 
- wizyta w wybranych zakładach rzemieślniczych z Cieszyna.

Dzień 2: 13.11, godz.9.00
- moderowany warsztat mający na celu określenie potrzeb rzemieślników i środowiska instytucji oraz osób zaangażowanych w innowacyjne sposoby ochrony i rozwoju dziedzictwa,
- wypracowanie wstępnych rekomendacji dotyczących rozwoju rzemiosła na Śląsku Cieszyńskim, szerzej - w Polsce.

Spotkanie jest częścią działania pn. "Innowacyjne rzemiosło" dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu "Kultura - interwencje 2018. EtnoPolska". Osoby zainteresowane udziałem w dwudniowym spotkaniu prosimy o kontakt: ltrojan@zamekcieszyn.pl. 


Innowacyjne rzemiosło
12-13.11.2018 
Zamek Cieszyn