Dizajn w przestrzeni publicznej. Dostępność w miastach historycznych

Tegoroczna edycja opowiada o miastach historycznych, które podejmują różne kroki na rzecz dostępności. Wystawa gości w Opolu. 

Czym jest dostępność? To po prostu gościnność. Gdy zapraszamy do domu gości dbamy, by dobrze się u nas czuli – mieli gdzie wygodnie usiąść, coś dobrego zjeść, nie nudzili się… Czy taka właśnie rola nie przypada też gospodarzom miast? Jeśli zadbamy o to, by osoby z rozmaitymi dysfunkcjami, o bardzo różnych potrzebach, bez problemu przemieszczały się, mogły odwiedzać zabytki i inne miejscowe atrakcje, miały gdzie nocować i posilić się – będzie to prosty komunikat: Jesteście u nas mile widziani! Oczywiście w miastach historycznych z zabytkową zabudową, chronioną specjalnymi przepisami, wprowadzanie jakichkolwiek zmian jest procesem skomplikowanym i kosztownym. Zebrane na wystawie "Dizajn w przestrzeni publicznej. Dostępność w miastach historycznych" przykłady pokazują, że nie jest to zadanie niemożliwe do wykonania. Jednak przydają się partnerzy, koalicje, programy i oczywiście… pieniądze. Lecz o wiele częściej decydujące są: sama świadomość potrzeby wprowadzenie pewnych udogodnień i dobra wola, a nierzadko niekonwencjonalne podejście.

Bywa, że małe kroki – niewielkie interwencje w przestrzeni przynoszą odczuwalne, pozytywne zmiany. A warto o nie walczyć, bo to się najzwyczajniej opłaca. A zadowoleni goście przekazują wieści dalej. I przyjeżdżają kolejni. Już dziś w co czwartej europejskiej rodzinie jest osoba niepełnosprawna. Każdy z nas – dzisiaj w pełni sprawny, w przyszłości może dołączyć do grupy tych, którzy skorzystają z udogodnień.  Trzeba też pamiętać, że jako społeczności starzejmy się. Według szacunków Komisji Europejskiej pomiędzy 2020 a 2060 rokiem osoby w wieku powyżej 65 lat będą stanowić prawie 30% naszego społeczeństwa. Badania przeprowadzone kilka lat temu przez Uniwersytet w Surrey pokazywały, że potencjał turystyki dostępnej dla wszystkich (tourism for all) można szacować na ponad 130 mln turystów, co oznacza przychód co najmniej rzędu 80 miliardów euro.

Dostępne miasto to również duża wygoda dla samych mieszkańców, wśród których też są osoby o różnych potrzebach. Z udogodnień typu podjazdy, windy, czy szersze przejścia skorzystają nawet w pełni sprawne ruchowo osoby. Wystarczy, że będą musiały przywieźć do domu na przykład nowe meble. A wyrównane, brukowane ścieżki ucieszą rodziców z małymi dziećmi w wózkach.

Dostępność to gościnność. To komunikat: jesteście w naszym mieście mile widziani. Innymi słowy: welcome, witajcie, vitajte, vítejte!

Wystawa jest realizowana w ramach projektu "Tourism for All" współfinansowanego przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki. Partnerami są: Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TRITIA – (lider), Zamek Cieszyn - Instytut Projektowania dla Wszystkich im. Michała Oźmina, Śląska Organizacja Turystyczna, Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna, Trianon z.s., Žilinský samosprávny kraj, Rozvojová agentúra Žilinského samosprávneho kraja, Krajská organizácia cestovného ruchu, Žilinský turistický kraj, Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej Ister – Granum. 


Dizajn w przestrzeni publicznej. Dostępność w miastach historycznych 
21.07-7.09.2016
Urząd Smorządowego Kraju Żylińskiego 

3-21.10.2016
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Opole, ul. Piastowska 14

9.11.2016  (wystawa i konferencja)
Zamek Cieszyn 


Dizajn w przestrzeni publicznej. Dostępność w miastach historycznych 
3-21.10.2016
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Opole, ul. Piastowska 14