Letnia Szkoła Designu / Summer School of Design

Tym razem zajmiemy się projektowaniem infografik, czyli wizualizacją danych / This time we willcreate infographics and data visualizations. 


Zamek Cieszyn zaprasza projektantów i studentów projektowania graficznego do udziału w Letniej Szkole Designu 2014: Trafione w dziesiątkę. Wizualizacja danych.

Wyniki rekrutacji / Results of recruitment
Dziękujemy wszystkim Państwu za nadesłane zgłoszenia. Listę zakwalifikowanych osób prezentujemy poniżej / Thank you all persons for applications. The list of participants below. 

Alicja Bąk
Katarzyna Boroń
Hanna Grabowska
Aleksandra Krupa
Olga Lach
Jadwiga Lemańska
Magdalena Ociepka Maik
Barbara Maroń
Lucia Mlynčeková
Joanna Piasecka                      
Maciek Sobczak
Joanna Sowula
Magdalena Szklarczyk
Anna Ulahelova
Bartłomiej Witański    
Jan Witkowski
Alicja Woźnikowska

Zakwalifikowanym osobom serdecznie gratulujemy. Z każdym z uczestników skontaktujemy się osobiście drogą e-mailową. Congratulations to qualified participants. Each winning participant will be contacted personally by e-mail.


O Letniej Szkole Designu 
Tym razem zajmiemy się projektowaniem infografik, czyli wizualizacją danych. Za każdą z nich kryje się proces i pewna historia. Mamy dla was kilka niezłych historii! Zapraszamy na warsztaty tworzenia infografik tematycznie związanych z Zamkiem Cieszyn, którego 10-lecie będziemy świętować w 2015 roku. Dlatego czekamy na projektantów, dla których cieszyńskie centrum designu stanie się źródłem wiedzy i inspiracji do stworzenia niepowtarzalnych, trafionych w dziesiątkę infografik. 

Miejsce: Zamek Cieszyn
Termin: 15.07 – 18.07.2014

Prowadzący:

dr Justyna Kucharczyk
 / ASP Katowice, Katedra Projektowania Graficznego 
Zajmuje się projektowaniem całościowych identyfikacji oraz systemów informacji wizualnej. Wykładowca Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach w Pracowni Projektowania Systemów Informacji oraz Komunikacji Społecznej. Współautorka systemu informacji wizualnej dla portu lotniczego w Katowicach Pyrzowicach.

dr Marcel Benčík / ASP Bratysława, Katedra Komunikacji Wizualnej
Organizator międzynarodowej konferencji Kupė, dotyczącej projektowania graficznego. Juror międzynarodowego przeglądu najlepszych projektów dyplomowych "Graduation Projects". Zajmuje się projektowaniem publikacji, identyfikacją wizualną oraz projektowaniem graficznym w architekturze. Twórca narodowego pawilonu Słowacji i Czech na Międzynarodowym Biennale Architektury w Wenecji.

dr hab. Tomasz Bierkowski / ASP Katowice, Katedra Projektowania Graficznego
Projektant grafiki użytkowej. Laureat m.in. Festiwalu Plakatu w Krakowie, konkursu Śląska Rzecz 2005 za projekt książki "Martwe punkty. Antologia poezji Na Dziko", współpracuje z Muzeum Sztuki w Łodzi, warszawską Zachętą oraz Centrum Sztuki Współczesnej Kronika w Bytomiu.  Autor książki "O typografii".

dr hab. 
Jacek Mrowczyk / ASP Katowice, Katedra Projektowania Graficznego
Projektant grafik; współzałożyciel i zastępca redaktor naczelnej kwartalnika projektowego "2+3D grafika plus produkt" autor wielu artykułów poświęconych grafice użytkowej; współredaktor książki "Wiedzieć/Widzieć", współautor publikacji "PGR. Projektowanie graficzne w Polsce" oraz autor "Niewielkiego słownika typograficznego". 

Zasady rekrutacji:
Wszystkich zainteresowanych udziałem w warsztatach prosimy o przesłanie zgłoszenia wraz z portfolio (link do portfolio lub plik do 5 MG) do 30 czerwca 2014 roku na adres e-mail: apilch@zamekcieszyn.pl  Liczba miejsc jest ograniczona! O uczestnictwie nie decyduje kolejność zgłoszeń

Wyniki zostaną ogłoszone 7 lipca 2014. Po ogłoszeniu wyników rekrutacji zakwalifikowani uczestnicy zostaną poproszeni o dokonanie wpłaty za udział w warsztatach.

Koszt uczestnictwa:
200,00 zł studenci
300,00 zł pozostali uczestniczy

Zakwaterowanie: 
Organizatorzy nie pokrywają kosztów zakwaterowania. Dla uczestników warsztatów preferencyjne ceny noclegów w  pokojach gościnnych "Pod Wieżą". Organizatorzy zapewniają obiady.

Co ze sobą zabrać? 
Ze względu na specyfikę warsztatów prosimy osoby, które zakwalifikują się do udziału w warsztatach o przywiezienie laptopa (wyposażonego najlepiej w pakiet Adobe) i cyfrowego aparatu fotograficznego.


Organizator zastrzega sobie możliwość zmian programowych.
 Zamek Cieszyn invites students and designers to participate in the Summer School of Design 2014: Take 10! Data visualizations. 

This time we will create infographics and data visualizations. For each of them hides a process and a story. We have for you a few great stories! Join to the workshop to create infographics inspired of Zamek Cieszyn’s 10th Anniversary which we’re going to celebrate in 2015. We are waiting for designers, for whom cieszyn’s design center will be a source of knowledge and inspiration to create a unique data visualizations. 

Place: Zamek Cieszyn 
Term: 15.07 – 18.07.2014 

Workshop leaders: 

PhD. Justyna Kucharczyk / Academy of Fine Arts in Katowice, Department of Visual Communication
Designer of visual communication; co–author of a system of visual information for the Katowice International Airport in Pyrzowice and for the University of Economics in Katowice, as well as for the building of Polish National Radio Symphony Orchestra in Katowice and the teaching-and-sport centre in Kleszczów.

PhD. Marcel Benčík / Academy of Fine Arts and Design in Bratislava, Department of Visual CommunicationGraphic Designer. Finished his Master’s degree in 2004 and PhD studies in 2007. Works as pedagogue at Department of Visual Communication at the AFAD since 2007. Organizes the international graphic design conference KUPÉ. Marcel focuses on working on project related to architecture, public and social influence. Author of the national pavilion Slovakia and the Czech Republic at the Venice Architecture Biennale.

Associate Professor Tomasz Bierkowski PhD. / Academy of Fine Arts in Katowice, Graphic Design Department
Graphic designer. Winner of the Poster Festival in Krakow, Silesian Icon 2005, cooperates with the Museum of Art in Lodz, "Zachęta" – National Gallery of Art in Warsaw and the Centre of Contemporary Art "Kronika"in Bytom. Author of the "About typography".

Associate Professor  Jacek Mrowczyk PhD. / Academy of Fine Arts in Katowice, Graphic Design Department
Graphic designer. Co–founder and editor of a Polish design quarterly "2+3D". Jury member of national and international graphic design competitions. Author of several articles about design and a Polish Dictionary of Typographic Terms. Member of the Polish Graphic Design Association (STGU) and Association Typographique Internationale (ATypI).

Recruitment: 
All interested in participating in the workshop please send your application together with the portfolio (link or file maximum 5 MG) till 30.06.2014 at the following e-mail address: apilch@zamekcieszyn.pl  The number of participants is limited! Please note that registrations will be not handled on a first-come, first-served basis.

The jury selected participants who will be able to attend in the workshop. The results will be announced 7.07.2014. After the announcement of the results the qualified participants will be asked to make payment for participation in the workshop.

The cost of participation: 
200,00 PLN / 50 EUR students
300,00 PLN / 75 EUR others

Accommodation:
The organizers do not cover accommodation costs. For participants provides special prices in Castel’s guest rooms. The organizer provides lunches.

Equipment
:
Please all persons who qualify to participate in the workshop to bring your laptop (equipped with Adobe software) and a camera. 

The organizer reserves the right to change the program.

 

 


Letnia Szkoła Designu/
Summer School of Design 
15.07–18.07.2014
Zamek Cieszyn

Informacje/ Information:
Anna Pilch
apilch@zamekcieszyn.pl,
tel. 33 8510821 w.18
phone: +48 33 851 08 21 extension 18 
Pliki do pobrania