Internacjonalizacja
Śląski Klaster Dizajnu zaprasza na spotkanie z cyklu zarządzanie dizajnem, zatytułowane: Internacjonalizacja. Mowa będzie o funkcjonowaniu polskich firm i marek na rynkach zagranicznych.  


Internacjonalizacja
spotkanie Śląskiego Klastra Dizajnu z cyklu zarządzanie dizajnem.
Termin: 29 czerwca 2015 roku
Miejsce: Zamek Cieszyn, Oranżeria

"Charakterystyczną cechą współczesnej gospodarki światowej są umiędzynarodowienie oraz postępujące procesy globalizacyjne działalności gospodarczej. (...) Mimo licznych barier, firmy coraz częściej dostrzegają szanse rozwojowe w internacjonalizacji działalności, próbując skutecznie konkurować na rynkach międzynarodowych. Dotyczy to nie tylko dużych przedsiębiorstw aspirujących do odegrania roli międzynarodowych graczy, ale także małych czy średnich przedsiębiorstw (MSP), które stają się uczestnikami procesów umiędzynarodowienia i globalizacji. Internacjonalizacja przedsiębiorstwa, rozumiana jako podejmowanie każdej działalności gospodarczej za granicą, wymaga przede wszystkim nowych kompetencji menedżerskich, które zapewnią opracowanie skutecznych strategii oraz sposobów wprowadzenia i utrzymania się firmy na rynkach innych krajów." (cyt.z publikacji: Internacjonalizacja w procesie rozwoju małych i średnich  przedsiębiorstw – wybrane wyniki badań empirycznych, Wojciech Głód)

Uczestnicy spotkania porozmawiają o tym:
- czy rynki krajów nadbałtyckich są interesującym kierunkiem ekspansji dla polskich przedsiębiorców oraz jak z sukcesem na nie wejść i tam działać,
- w jaki sposób austriackie firmy przemysłów kreatywnych kooperują na rynkach międzynarodowych i jakie są możliwości nawiązania współpracy przez przedsiębiorców z Polski i Austrii,
- jak różnice kulturowe wpływają na sposób prowadzenia negocjacji w poszczególnych rejonach,
- jakie są możliwości międzynarodowej promocji przy udziale Instytutu Adama Mickiewicza.

Spotkanie będzie również okazją do podsumowania ostatnich dwóch lat działalności Śląskiego Klastra Dizajnu.

W spotkaniu wezmą udział:

Barbara Krzeska

Kierownik Wydziału Komunikacji w Instytucie Adama Mickiewicza, menedżerka Projektu Polska Design, promującego polską myśl projektową i kreującego pozytywny wizerunek Polski na świecie. Dzięki aktywności jej i jej Zespołu, w ciągu ostatnich 4 lat Instytut Adama Mickiewicza zorganizował i współorganizował kilkadziesiąt wydarzeń na całym świecie, w tym m. in. wystawy "Polish Job" oraz "Do It Your Way" w Mediolanie, "NASZ" oraz "Inside Out. Polish Graphic Design in the Making" w Nowym Jorku, "Art Food" w Londynie i Nowym Jorku, "The Spirit of Poland" w São Paulo, Brasilii i Rio de Janerio czy "Polska in Between" w Stambule. Więcej na: culture.pl


Joanna Kowolik
 
Ukończyła teatrologię, slawistykę oraz psychologię biznesu w Wiedniu. Od 2013 roku pracuje jako project manager w Microgiants Industrial Design GmbH, współpracując przede wszystkim przy koordynacji festiwalu designu "ViennaOpen". Microgiants Industrial jest firmą consultingową, której głównym obszarem zainteresowań są innowacje w designie, rozumiane jako główny motor zmian społecznych. Firma stworzyła sieć indywidualnych osób, profesjonalistów oraz firm, pracujących wspólnie nad lepszymi rozwiązaniami.

 
Grzegorz Bratek
  
Założyciel i Dyrektor Zarządzający firmy Eurospektrum, Partner Zarządzający w firmie GoEast z piętnastoletnim doświadczeniem we wprowadzaniu marek polskich i międzynarodowych na rynki zagraniczne. Zajmuje się konsultingiem międzynarodowym oraz prowadzeniem szkoleń handlowych i produktowych na rynkach wschodnich. Od kilku lat odpowiada także za usprawnianie działań eksportowych, budowanie strategii rozwoju eksportu, tworzenie modeli biznesowych współpracy zagranicznej, rozwijanie nowych kanałów sprzedaży zagranicą. Więcej na: eurospektrum.pl

   

Program:  
Poniedziałek, 29 czerwca 2015 r.
10.00 –10.30  Rejestracja
10.30–10.45 Powitanie
Ewa Gołębiowska, Dyrektor Zamku Cieszyn
10.45–11.45 Rynki krajów nadbałtyckich – Skandynawia, Litwa, Łotwa, Estonia
Grzegorz Bratek, Eurospektrum Consulting Group
11.45–12.30 Międzynarodowa promocja polskiego designu na przykładzie działań Instytutu Adama Mickiewicza
Barbara Krzeska, Instytut Adama Mickiewicza
12.30–13.00 Lunch
13.00–14.30 Przemysły kreatywne czynnikiem rozwoju krajów i regionów
Joanna Kowolik, Microgiants, Austria
14.30–14.45  Podsumowanie projektu
Animatorzy Śląskiego Klastra Dizajnu
15.00  Spotkanie grupy tematycznej: Przestrzeń publiczna

Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w programie. 

Wypełnione zgłoszenia prosimy przesłać mailem do 25 czerwca 2015r. na adres wbeczek@zamekcieszyn.pl lub akaleta@zamekcieszyn.pl.

Projekt Śląski Klaster Dizajnu jest współfinansowany z  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
 


Internacjonalizacja
spotkanie Śląskiego Klastra Dizajnu z cyklu zarządzanie dizajnem. 
29 czerwca 2015 roku
Zamek Cieszyn, Oranżeria
Pliki do pobrania