URBAN FARMING - Rolnictwo przenosi się do miast!
Zamek Cieszyn zaprasza na konferencję i wernisaż wystawy
“Dizajn w przestrzeni publicznej. URBAN FARMING”,
która odbędzie się 26 października (czwartek), 
w budynku B (na przeciwko budynku Informacji Turystycznej Zamku Cieszyn) na pierwszym piętrze.
 
Hasłem przewodnim tegorocznej edycji jest agrourbanistyka, czyli miejskie rolnictwo.
 
Porozmawiamy o jadalnych miastach, suwerenności żywnościowej, zielonej adaptacji miast do zmian klimatu. Przedstawimy projekty i działania z Polski i ze świata, które już dziś tworzą wizję lepszej przyszłości — miejskiego rolnictwa regeneratywnego, przywracania różnorodności biologicznej, dobrostanu ludzi i zwierząt.
 
Agenda konferencji:
 
“URBAN FARMING - Rolnictwo przenosi się do miast!”
 
 
10:00 - 10:30 Rejestracja uczestników 
 
10:30 - 10:45 Otwarcie konferencji - Magdalena Chorąży-Suchy, Dyrektor Zamku Cieszyn 
 
10:45 - 11:00 Zielone sąsiedztwo - Razem zazieleniamy Cieszyn! | Anna Jach-Falkiewicz / Zamek Cieszyn
 
11:00 - 11:30 Wychylone w przyszłość. Jak miejskie rolnictwo może przekształcić nasze miasta | Joanna Erbel / Coop Tech Hub
 
11:30 - 12:00 Szkoła przyjazna klimatowi. Modelowe centrum edukacji na temat łagodzenia i adaptacji do zmian klimatu w mieście Barbara Surmacz-Dobrowolska / Fundacja Sendzimira
 
12:00 - 12:30 Architektura miejskiego rolnictwa i agroekologiczny urbanizm | Aleksandra Nowysz / Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
 
12:30 - 13:30 Przerwa na lunch
 
13:30 - 14:00 Przestrzenie regeneracji - połączenie technologii i funkcjonalnej zieleni | Paulina Grabowska / NASDRA Conscious Design
 
14:00 - 14:30 Miasto to nie firma. To farma. Czyli agroekologia wkracza do metropolii | Klaudia Kryńska / AgroPermaLab
 
14:30 - 15:00 Jadalny Kraków – od jadalnego balkonu do jadalnego miasta | Katarzyna Przyjemska-Grzesik / Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie
 
15:00 - 15:30 Dyskusja i zakończenie
 
Udział w konferencji jest bezpłatny, ale ze względu na ograniczoną liczbę miejsc obowiązują zapisy: mmedrzak@zamekcieszyn.pl
 
 
Po konferencji, o godzinie 16:00 zapraszamy na uroczysty wernisaż wystawy “Dizajn w Przestrzeni Publicznej - URBAN FARMING”, budynek A (Oranżeria), Zamek Cieszyn.
 
W 2013 roku zaprosiliśmy Państwa na wystawę „Dizajn w przestrzeni publicznej. Urban gardening”, która dotyczyła trendu miejskiego ogrodnictwa, rozwijającego się prężnie na całym świecie. Dziesięć lat później spotykamy się w innym miejscu – w ciągu ostatniej dekady rolnictwo miejskie rozprzestrzeniło się i rozkwitło na dużą skalę.
 
Jak grzyby po deszczu na całym świecie wyrastają ogrody społecznościowe angażujące i rozwijające wspólnoty, farmy miejskie, na których uprawia się lokalnie i w nowoczesny sposób żywność, ograniczające emisję CO2 i gazów cieplarnianych, dążące do gospodarki obiegu zamkniętego.
 
Obecnie, czyli w czasach świadomości granic wzrostu, załamania modelu globalizacji, polikryzysu – kryzysu politycznego, klimatycznego, zdrowia psychicznego, wojen i pandemii, zerwanych łańcuchów dostaw oraz utraty bioróżnorodności, potrzebna jest pilna zmiana i przebudowa sposobu myślenia.
 
Na wystawie można zobaczyć projekty i działania, które już dziś tworzą wizję lepszej przyszłości – rolnictwa regeneratywnego, budowania suwerenności żywnościowej, przywracania różnorodności biologicznej, dobrostanu ludzi i zwierząt.
 
Wystawa zabiera nas w wyprawę dookoła świata, byśmy mogli prześledzić projekty, które tu i teraz niosą zmianę i nadzieję. Serdecznie zapraszamy do tej podróży!
 
 
kuratorka wystawy: Anna Jach-Falkiewicz
teksty: Anna Jach-Falkiewicz, materiały własne organizacji, Peter Yeung
projekty graficzne: Aleksandra Mendroch
aranżacja: Agnieszka Niczyporuk, Aleksandra Mendroch, Anna Jach-Falkiewicz
koordynacja: Anna Jach-Falkiewicz, Marta Mędrzak-Gajda, Anna Dęboń
korekta tekstów: Natalia Kubicius, Martyna Szczepaniak-Woźnikowska
tłumaczenie: Martyna Szczepaniak-Woźnikowska
zdjęcia: materiały własne organizacji, Peter Yeung
 
 
Konferencja jest częścią przedsięwzięcia „Zielone sąsiedztwo” realizowanego w ramach projektu "Cieszyn – miasto samowystarczalne", finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 w ramach programu "Rozwój lokalny".