Instytucje są dla ludzi
Dostępność i eliminowanie barier to ważne wyzwania dla instytucji publicznych na najbliższe lata. Przydatnym narzędziem może być inclusive design.  
 
 
Dostępna przestrzeń publiczna umożliwia korzystanie na równych prawach wszystkim użytkownikom, w tym osobom niepełnosprawnym, z obiektów, usług, transportu, technologii i systemów informacyjno-komunikacyjnych. Inclusive design ("dizajn włączający") podpowiada jak projektować produkty, usługi i otoczenie, tak by odpowiadały potrzebom jak najszerszej grupy konsumentów. Zapraszamy do udziału w dwudniowych warsztatach realizowanych w ramach projektu "Innowacyjna współpraca (…)".
 
Warsztaty: Instytucje są dla ludzi. Jak poprawić jakość usług w sektorze publicznym
Termin: 24.09. – 25.09.2012
Miejsce: Zamek Cieszyn
Program:
24.09.2012 /poniedziałek/ 

Projektowanie dla wszystkich. Jak usprawnić działanie instytucji dzięki metodzie inclusive design
9.30 – 10.00  Rejestracja
10.00 – 11.00  Projektowanie usług publicznych – jak to się robi? – Ewa Gołębiowska
11.00 – 11.15  Przerwa kawowa
11.15 – 12.15  Czym jest "Projektowanie dla wszystkich?" – Lubomira Trojan
12.15 – 14.00  Inclusive design – jak uwzględniać potrzeby użytkowników – Lubomira Trojan
14.00  Lunch

Prowadzący:
Ewa Gołębiowska

Pomysłodawczyni, a od 2005 roku dyrektor Zamku Cieszyn, pierwszego regionalnego centrum designu w Polsce. Między 2005 a 2007 rokiem koordynowała powstanie "Śląskiej Sieci na rzecz Wzornictwa", pierwszego kompleksowego programu służącego promocji i wdrożeniu wzornictwa w Polsce. Prowadzi szkolenia nt. wykorzystania designu przez przedsiębiorców i samorządy lokalne.

Lubomira Trojan

Koordynator działań Instytutu Projektowania dla Wszystkich im. prof. Michała Oźmina. Zajmuje się promocją wzornictwa jako narzędzia zmiany przedsiębiorstw i regionu oraz projektowaniem dla wszystkich.


25.09.2012 /wtorek/
Dostępność. Projektowanie uniwersalne w instytucjach publicznych
10.00 – 12.00  "Usuwanie barier. Poszukiwanie rozwiązań" – warsztaty
12.00 – 12.15  Przerwa kawowa
12.15 – 14.00 "Tworzymy dostępne otoczenie" – warsztaty
14.00  Lunch

Prowadzący:
Beata Łupińska

Projektantka,  prezeska jedynego w Polsce stowarzyszenia na rzecz Projektowania Uniwersalnego "Wspólna Przestrzeń". Laureatka nagrody Zloty Orzeł za projekt nakrętki uniwersalnej. Reprezentantka Polski na II Międzynarodowej Konferencji Projektowania Uniwersalnego w Kyoto.


Zgłoszenia: do 19.09.2012 do godz. 15.00. Podpisane zgłoszenia prosimy przesyłać faksem:  33 851 08 21 w. 16 lub e-mailem na adres: apilch@zamekcieszyn.pl

Liczba miejsc jest ograniczona, liczy się kolejność zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w programie. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.


Projekt "Innowacyjna współpraca (Innowacyjny rozwój współpracy transgranicznej instytucji Województwa Śląskiego i Samorządowego Kraju Zylińskiego)" dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt jest realizowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej  Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013.
 
 


"Instytucje są dla ludzi. Jak poprawić jakość usług w sektorze publicznym"

Szczegółowe informacje:
Anna Pilch
tel. 33 851 08 21 w. 18
apilch@zamekcieszyn.pl
 
Pliki do pobrania