Projektowanie uniwersalne
Pete Kercher, ambasador Design for All Europe, będzie gościem specjalnym konferencji na temat projektowania uniwersalnego. Wśród prelegentów nie zabraknie przedstawicieli Zamku. 


Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych realizując zadania wynikające z ratyfikacji Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych zaprasza na konferencję: "Projektowanie uniwersalne a społeczna odpowiedzialność biznesu", która odbędzie się 16 października 2013 w Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog" im. Andrzeja Bączkowskiego w Warszawie, ul. Limanowskiego 23.

Konferencja skierowana jest przede wszystkim do przedstawicieli biznesu zainteresowanych praktyczną realizacją idei CorporateSocialResponsibility.

Głównym celem jest ukazanie w jaki sposób projektowanie uniwersalne – zwane także projektowaniem dla wszystkich lub projektowaniem włączającym może służyć jako nowe narzędzie realizacji zadań wynikających ze społecznej odpowiedzialności biznesu.

Organizatorom chodzi przede wszystkim o zainicjowanie nowego kierunku myślenia na temat działań na rzecz równych szans i równoprawnego uczestnictwa w życiu społecznym wszystkich obywateli.

Dostępność jest warunkiem uczestnictwa osób mniej sprawnych i starszych w życiu publicznym. Musi zatem nastąpić zmiana dotychczasowego sposobu myślenia o projektowaniu przestrzeni, usług, produktów i informacji. Proponowanym narzędziem zmiany jest projektowanie uniwersalne, które w centrum stawia użytkownika i skupia się na usuwaniu ewentualnych barier już na etapie projektu. 

Pozostałe cele konferencji:
- Prezentacja projektowania uniwersalnego jako nowego trendu w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu i strategii zrównoważonego rozwoju;
- Zaprezentowanie korzyści płynących ze współdziałania przedsiębiorców, naukowców, designerów i organizacji pozarządowych, oraz komercjalizacji wyników badań. Znaczenie tych procesów dla tworzenia społeczeństwa dla wszystkich;
- Promowanie i przekazanie wiedzy o najlepszych światowych praktykach w zakresie stosowania projektowania uniwersalnego;
- Generowanie innowacji istotnych dla firm i otoczenia jako odpowiedź na zmiany społeczno-demograficzne. Ukazanie możliwości jakie daje projektowanie uniwersalne w zakresie budowania nowych rynków i produktów;
- Edukacja firm i menadżerów w zakresie tworzenia środowiska, usług i produktów dostępnych dla wszystkich.

Podczas konferencji przekazane zostaną firmom praktyczne narzędzia tworzenia środowiska niedyskryminującego:

  1. "Space of inclusion" szkolenie e-lerningowe na temat niepełnosprawności
  2. "Recepcja gości z obniżoną funkcjonalnością" – poradnik
  3. E-podręcznik na temat tworzenia dostępnych dla wszystkich stron i serwisów internetowych.


Gościem specjalnym konferencji będzie Pete Kercher, jeden z założycieli Europejskiego Instytutu Projektowania i Niepełnosprawności (EIDD www.design-for-all.org), ambasador Design for All Europe, organizacji zajmującej się podnoszeniem jakości życia poprzez design dla wszystkich. Organizacja została powołana do życia w 1993 roku w Dublinie, posiada organizacje członkowskie w 22 krajach, jest partnerem Komisji Europejskiej. Autor licznych publikacji, prelegent wielu konferencji i sympozjów, członek komitetów naukowych, doradczych i wydawniczych, a także ekspert w licznych międzynarodowych projektach. 

Do udziału w konferencji została zaproszona również Ewa Gołębiowska, dyrektor Zamku Cieszyn i prezydent Eutropejskiego Instytutu Projektowania (EIDD) z wystąpieniem: "Zarządzanie designem a przewaga konkurencyjna" (godz. 11.45).

W ramach programu polskiej pomocy rozwojowej realizowanej przez Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w konferencji wezmą udział również uczestnicy delegacji z Gruzji.

 

Językami obowiązującymi na konferencji będą język polski i angielski.  
Partnerem strategicznym Konferencji jest Instytut Wzornictwa Przemysłowego.
Patronat medialny objęły:Dziennik Gazeta Prawna,CR Nawigator, Personel i Zarządzanie, Murator.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Projektowanie uniwersalne a społeczna odpowiedzialność biznesu
16.10.13, godz. 9.30-15.00
Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog" im. Andrzeja Bączkowskiego,
Warszawa, ul. Limanowskiego 23

Zgłoszenia na konferencję:
Magdalena.Boruc@mpips.gov.pl
Pliki do pobrania