Polsko-Słowacki Uniwersytet Wodny. Warsztaty terenowe
W imieniu EUWT Tritia zapraszamy na warsztaty.   

Polsko-Słowacki Uniwersytet Wodny
*cieki wodne
*krajobraz miejski
*woda i edukacja
*praktyczne elementy edukacyjne dla instytucji kultury na przykładzie Zamku Cieszyn

25.08.2021, g. 11.00–13.00
Zamek Cieszyn

Warsztaty poprowadzą:
dr inż. Michal Kravcik: ekspert, zdobywca nagrody World Goldman Award for Ecology. Słowacki i międzynarodowy działacz ochrony środowiska z Kosic, autor Nowego Paradygmatu Wody o pilnej potrzebie zatrzymywania wód opadowych w kraju w celu złagodzenia zmian klimatycznych, prezes organizacji "Ludia a Voda", członek ASHOKA Innowatorzy dla Dobra Publicznego i założyciel światowej organizacji Water holistics.

Ing. Miroslav Hrib, Phd: były nauczyciel Katedry Leśnictwa i Melioracji na Wydziale Leśnym Politechniki w Zwoleniu. Dyrektor Vodales, s.r.o., która projektuje konstrukcje leśne, transportowe i wodne. Zaprojektował zbiorniki wodne na śnieg w ośrodkach narciarskich na Słowacji. Oprócz dróg leśnych, ścieżek rowerowych i potokowych obiektów ogrodniczych specjalizuje się w działaniach na rzecz retencji wody w miastach oraz rekultywacji gruntów rolnych, które stanowią działania adaptacyjne do negatywnych skutków zmian klimatu.

dr inż. Piotr Topiński: ekolog, publicysta, wykładowca, autor kilku książek, fundator kilku fundacji pracujących w sferze społecznego i lokalnego rozwoju, autor kilkunastu filmów edukacyjnych i szkoleniowych. Członek ASHOKA Innowatorzy dla Dobra Publicznego.

REJESTRACJA ON-LINE, link do formularza: https://tiny.pl/9m3n1

Projekt realizowany jest z myślą o przedstawicielach: edukacji, kultury, leśnictwa, rolnictwa; przedstawicielach różnych szczebli edukacji ekologicznej; przedstawicielach samorządów; przedstawicielach organizacji pozarządowych; studentach nauk przyrodniczych i innych; wszystkich osobach zainteresowanych ww. tematyką.

Organizatorzy: Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TRITIA oraz OZ Chováme doma 

Projekt pn.: "Polsko-Słowacki Uniwersytet Wodny. Ludzie, woda, klimat, krajobraz, przyszłość" nr INT/EB/BES/3/V/B/0182 

Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Interreg V-A Polska - Słowacja 2014 – 2020 oraz z budżetu państwa


Polsko-Słowacki Uniwersytet Wodny
*cieki wodne
*krajobraz miejski
*woda i edukacja
*praktyczne elementy edukacyjne dla instytucji kultury na przykładzie Zamku Cieszyn

25.08.2021, g. 11.00–13.00
Zamek Cieszyn

Organizatorzy: Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TRITIA oraz OZ Chováme doma

kontakt:
bwrona.tritia@gmail.com
tel. 515 261 827
Pliki do pobrania