Cieszyńskie cechy rzemieślnicze

Wystawa prezentuje historię cechów, kształtujących życie miast dawnego Księstwa Cieszyńskiego. 

Człowiek od dawna wytwarzał różnego rodzaju przedmioty, które pomagały mu w zaspokajaniu życiowych potrzeb. Przedmioty, które zbywały, przeznaczano na sprzedaż. Wraz ze wzrostem poziomu życia ludzie poszukiwali coraz bardziej specjalistycznych produktów i usług, które wymagały coraz doskonalszego przygotowania i precyzji w działaniu. W ten sposób rozpoczęła się specjalizacja wytwórczości, wyłaniali się rzemieślnicy, mistrzowie w swoim fachu,  których wiedza i umiejętności wydają się nam z perspektywy czasu niedoścignione.

Rzemieślnicy mieszkali przede wszystkim w miastach, gdzie zapotrzebowanie na ich pracę było większe niż w bardziej samowystarczalnych wsiach. Dla większego bezpieczeństwa i sprawniejszego funkcjonowania, łączyli się oni w bractwa nazywane cechami. Cechy te działały na podstawie przywilejów udzielanych im przez władców, a wszystkich członków takiego cechu obowiązywało surowe przestrzeganie kolejnych artykułów danego przywileju.

Dogodne położenie Cieszyna oraz Księstwa Cieszyńskiego, na styku ważnych szlaków handlowych biegnących z południa na północ i z zachodu na wschód, sprawiło, że w tutejszych miastach, a w szczególności w stołecznym Cieszynie, osiedlali się liczni rzemieślnicy, pracujący zarówno dla mieszkańców, jak i dla wędrownych kupców. Tędy przechodziły karawany kupieckie z południa, północy, wschodu i zachodu, dzięki czemu rósł dobrobyt książęcych miast. Cieszyńskie cechy rzemieślnicze rozwijały się i szybko stały się wzorem dla cechów działających w innych miastach dawnego Księstwa, takich jak: Bielsko, Czechowice, Frydek, Frysztat, Jabłonków, Ostrawa, Skoczów, czy Strumień.

Wystawa prezentowana w Zamku Cieszyn oraz dwóch instytucjach partnerskich: Archiwum Państwowym w Katowicach – Oddział w Cieszynie i Muzeum Śląska Cieszyńskiego ukazuje bogatą historię cieszyńskich cechów rzemieślniczych, które w ciągu wieków kształtowały gospodarcze i kulturalne życie miast dawnego Księstwa Cieszyńskiego. 


Cieszyńskie cechy rzemieślnicze
16.09 - 5.12.2021
Zamek Cieszyn