Postaw na rozwój

Jeśli jesteś mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą możesz uzyskać nawet 100.000 zł. 

Fundusz Górnośląski S.A. prowadzi nabory wniosków w ramach projektu "Wsparcie rozwojowe MŚP w województwie śląskim"! Przedsiębiorcy, w prosty sposób, mogą uzyskać do 80% dofinansowania na szkolenia i doradztwo, dla siebie i swoich pracowników. Szczegółowe informacje oraz pełna dokumentacja projektowa są dostępne na stronie projektu www.bur.fgsa.pl

Informacje związane z realizacją projektu można też uzyskać w Punkcie Obsługi Klienta w Zamku Cieszyn, gdzie:
- pomożemy wybrać usługę w Bazie Usług Rozwojowych (www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl),
- wypełnić wniosek,
- jeśli zajdzie taka potrzeba, gotową dokumentację wyślemy do siedziby operatora.

Zainteresowane osoby zapraszamy do:
- kontaktu osobistego → Zamek Cieszyn, ul. Zamkowa 3 abc, 43-400 Cieszyn, budynek A (Oranżeria)
- mailowego → bur@zamekcieszyn.pl
- telefonicznego → tel. 33 851 08 21 wew. 34.
Punkt Obsługi Klienta w Zamku Cieszyn jest czynny: 
- w trakcie naboru: poniedziałek-piątek, godz. 8.00-15.00
- poza naborem: poniedziałek-środa, godz. 7.30-15.30 

Aktualne terminy naborów można sprawdzić na: www.bur.fgsa.pl/nabor/ O projekcie "Wsparcie rozwojowe MŚP w województwie śląskim"

Dla kogo?
Przedsiębiorstwa należące do sektora MŚP (mikro, małe, średnie).

Kto może brać udział w usługach?
Kadra zarządzająca i pracownicy. Szeroka definicja pracownika – umowy o pracę, umowy cywilno-prawne, wspólnicy, partnerzy.

Na co można uzyskać wsparcie? 
Wszystkie rodzaje usług rozwojowych – szkoleniowe i doradcze – poza takimi, które pracodawca jest zobowiązany przeprowadzić z mocy prawa np. szkolenia BHP, pierwsza pomoc, przeciwpożarowe. Usługi muszą zostać wybrane w Bazie Usług Rozwojowych.

Jak wysokie dofinansowanie można otrzymać? 
Maksymalnie 100.000 zł dofinansowania na jedno przedsiębiorstwo, w ramach jednego projektu. Średnia kwota dofinansowania na jednego pracownika maks. 7.500 zł. 
Maksymalna kwota dofinansowania dla jednej usługi rozwojowej nie może przekroczyć 5.000 zł. W odniesieniu do usługi szkoleniowej kwota dotyczy jednej usługi rozwojowej dla pojedynczego uczestnika usługi, w odniesieniu do usługi doradczej kwota dotyczy całości usługi rozwojowej.

Jaki  procent dofinansowania? 
- 80% dla mikroprzedsiębiorstw, 
- 70% dla małych przedsiębiorstw z możliwością zwiększenia do 80%, 
- 50% dla średnich przedsiębiorstw z możliwością zwiększenia do 80%. 

Co to jest usługa rozwojowa?
Usługa mająca na celu nabycie, utrzymanie lub wzrost wiedzy, umiejętności lub kompetencji przedsiębiorców i ich pracowników. Kategorie usług rozwojowych: 
- usługi szkoleniowe – szkolenia, e-learning, kurs zawodowy, 
- usługi doradcze – doradztwo, coaching, mentoring.     

Co to jest Baza Usług Rozwojowych – BUR?
Jawny rejestr prowadzony w formie elektronicznej, zwierający informacje na temat podmiotów świadczących usługi rozwojowe oraz oferty świadczonych przez nie usług. Baza jest dostępna na stronie internetowej www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl. Korzystanie z bazy jest bezpłatne. 
 
---------------------------------------------------
Biuro projektu i Główny Punkt Obsługi Klienta:
Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach
al. Roździeńskiego 188, 40-203 Katowice
czynne: poniedziałek-piątek, godz. 8.00-16.00

Ogólne informacje dotyczące projektu 
- sprawy związane z naborem, wypełnianie i składanie formularzy zgłoszeniowych:
tel. 518 945 692
mail: bur@oddzial.fgsa.pl

Etap po podpisaniu umowy wsparcia
– realizacja usług, zmiany terminów, rozliczenia, płatności:
tel. 573 112 108
monitoringbur@oddzial.fgsa.pl 
 
 

 


Projekt: Wsparcie rozwojowe MŚP w województwie śląskim

Biuro projektu i Główny Punkt Obsługi Klienta:
Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach
al. Roździeńskiego 188,
40-203 Katowice
czynne: poniedziałek-piątek,
godz. 8.00-16.00

Ogólne informacje dotyczące projektu
- sprawy związane z naborem, wypełnianie i składanie formularzy zgłoszeniowych:
tel. 518 945 692
mail: bur@oddzial.fgsa.pl

Etap po podpisaniu umowy wsparcia
– realizacja usług, zmiany terminów, rozliczenia, płatności:
tel. 573 112 108
monitoringbur@oddzial.fgsa.pl 
------------------------
Punkt Obsługi Klienta 
Zamek Cieszyn 
ul. Zamkowa 3 a,
43-400 Cieszyn
bur@zamekcieszyn.pl
tel. 33 851 08 21 wew. 34

czynne: 
- w trakcie naboru: poniedziałek-piątek,
godz. 8.00-15.00
- poza naborem: poniedziałek-środa,
godz. 7.30-15.30