Jak edukować poprzez sztukę współczesną?
Warsztat dla animatorów, edukatorów, nauczycieli, bibliotekarzy.  


Jak edukować poprzez sztukę współczesną? to 
warsztat dla wszystkich zainteresowanych edukowaniem poprzez sztukę

termin: 24.06.2021, godz. 17.00
miejsce: Zamek Cieszyn, Sala konferencyjna,  budynek A
prowadzenie: Aneta Zasucha – edukatorka sztuki, animatorka kultury, arteterapeutka
udział jest bezpłatny
obowiązują zgłoszenia - prosimy o przesłanie formularza (w pliki do pobrania) na: aobracaj@zamekcieszyn.pl 

Czy twórczości można się nauczyć? Czy można ją trenować i rozwijać
?
Podczas spotkania, realizowanego w formie warsztatowej, przybliżone zostaną przykłady metod i narzędzi, które rozwijają twórcze myślenie niezbędne do pracy w obrębie recepcji sztuki współczesnej i tworzenia na jej podstawie zajęć edukacyjnych. Omówione również zostaną najczęstsze problemy z recepcją dzieł współczesnych i metody, które pomogą wypracować lepsze doświadczanie sztuki oraz odkrywanie zasad rządzących twórczością bez względu na podział na dyscypliny - na porównywanie, dostrzeganie różnic a także odnajdowanie i uświadamianie sobie wspólnych elementów tych doświadczeń. I rozwijanie postawy otwartej na dialog i myślenie poza schematami - na świat współczesnej kreacji artystycznej.

Aneta Zasucha – edukatorka sztuki, animatorka kultury, arteterapeutka. Absolwentka Wydziału Artystycznego na Uniwersytecie Śląskim (kierunek: Edukacja Artystyczna w zakresie sztuk plastycznych) oraz studiów podyplomowych z Arteterapii na Wydziale Etnologi i Nauk o Edukacji na Uniwersytecie Śląskim oraz Ajurwedy – holistycznej koncepcji zdrowia na GWSH Katowice. Pracuje w Galerii Sztuki Współczesnej BWA w Katowicach gdzie opracowuje autorskie działania edukacyjno-artystyczne łączące pracę warsztatową z wykorzystaniem różnych form ekspresji i  kanałów percepcji z działaniami edukacyjnymi otwierającymi na specyfikę odbioru sztuki współczesnej. Od 9 lat realizuje na Śląsku interdyscyplinarny projekt "DO SZTUKI GOTOWI START!”, który angażuje lokalną społeczność dzięki wyjściu ze sztuką poza mury galerii, wprost na ulice miasta. Prowadzi również warsztaty i szkolenia dla animatorów kultury i edukatorów sztuki oraz pedagogów. Inicjatorka, redaktorka i współautorka tekstów książek, m.in. "Wymiennik. Edukacja artystyczna w obiegu otwartym", która zdobyła główną nagrodę w konkursie Śląska Rzecz 2018. Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Warsztat jest organizowany w ramach stypendium Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. 


Warsztat: Jak edukować poprzez sztukę współczesną? 
24.06.2021, godz. 17.00
Zamek Cieszyn, Sala konferencyjna,  budynek A

udział jest bezpłatny
obowiązują zgłoszenia na: aobracaj@zamekcieszyn.pl 
Pliki do pobrania