Sztuka w przestrzeni publicznej
Zamek Cieszyn jako partner zaprasza do udziału w konferencji: Sztuka w przestrzeni publicznej. Artystyczne wymiary wytwarzania kapitału społecznego i kulturowego. 


To spotkanie naukowe, towarzyszące Biennale w Wenecji Cieszyńskiej. Konferencja ma na celu stworzenie pola do naukowej refleksji nad znaczeniem sztuki w przestrzeni publicznej wraz z jej wartością dla społecznego i kulturowego kapitału.

Do wymiany doświadczeń badawczych zaproszono reprezentantów świata sztuki, jak i historyków oraz krytyków sztuki, estetyków, animatorów życia kulturalnego, a także reprezentantów władz samorządowych. 

PROGRAM:

9.00 – 9.15 Otwarcie konferencji
Ewa Gołębiowska (Zamek!Cieszyn)
Bogusław Dziadzia (Uniwersytet Śląski)

9.15 – 11.30 Kapitały przestrzeni 

Bogusław Dziadzia (Zakład Edukacji Kulturalnej, Uniwersytet Śląski)
Kiedy sztuka wytwarza kapitał  

Aleksandra Litorowicz, Elżbieta Anna Sekuła (Instytut Badań Przestrzeni Publicznej, ASP w Warszawie)
Sztuka w przestrzeni publicznej – po transformacji. Próba podsumowania 

Marianna Michałowska (Instytut Kulturoznawstwa, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Sztuka jako narzędzie anamnezy przestrzeni miejskiej – przypadek Bratysławy 

Michał Rauszer (Zakład Antropologii Pogranicza i Społeczności Lokalnych, Uniwersytet Śląski, Instytut Kulturoznawstwa, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej)
Ciało rewolucji w sztuce ulicy - serce ludu w Chiapas 

Adam Molenda (Wydział Artystyczny, Uniwersytet!Śląski)
Malarstwo płynnych powierzchni 

11.30 -  14.00 Praktyki przestrzenne 

Gabriela Pienias (Wydział Artystyczny, Uniwersytet Śląski)
Praktyki artystyczne jako zaangażowanie społeczne 

Mirosława Pindór (Zakład Edukacji Kulturalnej, Uniwersytet Śląski)
Pod cieszyńskim i czeskocieszyńskim niebem. Teatralne działania w przestrzeni miast granicznych 

Patryk Oczko (Muzeum Miejskie w Tychach)
Realizacje rzeźbiarskie w przestrzeni miejskiej Tychów

Julia Dziubecka-Krupińska (Instytut Badań Przestrzeni Publicznej, ASP w Warszawie)
Rzeźby z bloków – obecność rzeźb w przestrzeni publicznej na podstawie rzeźb z Ursynowa Północnego w Warszawie

Monika Kostaszuk-Romanowska (Zakład Wiedzy o Kulturze, Uniwersytet w Białymstoku)
Teatr w przestrzeni znalezionej

Jan Liniany (Zakład Historii i Teorii Wychowania, Uniwersytet Śląski)
Wycieczki na wschód - o socrealizmie we współczesnej przestrzeni Rosji i Ukrainy

Artur Jerzy Filip (Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej)
Partnerskie działania artystyczne i ich rola w kształtowaniu wielkoprzestrzennych wizji urbanistycznych

Marcin Skrzypczak (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej)
Bard w przestrzeni publicznej

Sabina Drąg (Uniwersytet Jagielloński)
Klaun w kontekstach współczesności

Katarzyna Ferworn Horawa (Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie)
Parezja jako postawa Krzysztofa Wodiczki w przestrzeni publicznej

15.00 - 17.00 Interwencje 

Agnieszka Ziętek, Rafał Czekaj (UMCS w Lublinie)
Sztuka "polityczna" w przestrzeni miasta. Pracownia Sztuki Zaangażowanej Społecznie"Rewiry"

Jagoda Cierniak (Redaktorka magazynu PROwincja)
Opór, bunt czyli kapitał społeczny na ulicy

Ireneusz Botor (Wydział Artystyczny, Uniwersytet Śląski)
Nowe ujęcie nadgraniczności Cieszyna do wykorzystania

Monika Borys (Zakład Filmu i Kultury Wizualnej, Uniwersytet Warszawski)
Ugory, łąki, PGR-y.Przestrzeń potransformacyjnej wsi w pracach Roberta Rumasa, Wojtka Ziemilskiego i Daniela Rycharskiego!

Justyna Laskowska-Otwinowska (Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie) 
Sztuka – wspólny język osadników tzw. alternatywnych na terenie Polski 

Justyna Sołtys (Instytut Kulturoznawstwa UMCS w Lublinie) 
Alternatywne szlaki percypowania miasta - interwencje artystyczne strategią odkrywania miejsc osobliwych 

Paulina Skorupska (Katedra Dramatu, Teatru i Widowisk, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Ich duchy. Pamięć odziedziczona w miejskich projektach site  – specific. W stronę społecznej rewitalizacji 

 

 

Organizatorami konferencji są:  
Zakład Edukacji Kulturalnej (Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego),
Wydział Artystyczny (Uniwersytet Śląski),
Zamek Cieszyn
Fundacja Animacji Społeczno-Kulturalnej.  

Konferencja odbywa się pod patronatem oddziału Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego w Katowicach.


Sztuka w przestrzeni publicznej.
Artystyczne wymiary wytwarzania kapitału społecznego i kulturowego
29 kwietnia 2014
Zamek Cieszyn

Koordynacja konferencji:
mgr Gabriela Pienias
+48 504 033 713,
msgabbahey@gmail.com
 
dr Bogusław Dziadzia
+48 500733919
boguslaw.dziadzia@us.edu.pl
Pliki do pobrania