Opolski ETNOdizajn
Zapraszamy na konferencję i otwarcie wystawy podsumowujących projekt "Sztuka ludowa na Opolszczyźnie – od analiz do dizajnu", którego Zamek Cieszyn jest partnerem. 

Konferencja podsumowująca projekt "Sztuka ludowa na Opolszczyźnie – od analiz do dizajnu"
(w skrócie: Opolski ETNOdizajn)
Termin: 3 października 2014 
Miejsce: Powiatowym Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich (ul. Dworcowa 23)
Program:  
8.30–9.30 Rejestracja uczestników konferencji
9.30–10.00 Przywitanie i rozpoczęcie konferencji przez Partnerów projektu
10.00–11.10 Opolski ETNOdizajn:
Lubomira Trojan – antropolog kultury, przedstawicielka Zamku Cieszyn  
Bogdan Jasiński – etnolog, pracownik Muzeum Wsi Opolskiej, Dział Kultury Materialnej i Folkloru
Anna Zabdyrska – absolwentka ASP Kraków, projektantka
11.10–12.30 Prezentacje prac powstałych podczas projektu oraz otwarcie wystawy
12.30–13.00 Przerwa kawowa (w trakcie konferencja prasowa)
13.00–14.30 Przykłady wykorzystania  ETNOdizajnu:
Jan Cegiełka – Dyrektor Kreatywny Dobroteki      
Marcin Sobaszek – współautor "Marki Lokalnej Ducha Gór", moderator odnowy wsi, producent filmowy
dr Justyna Kucharczyk  – projektantka informacji, wykładowca ASP Katowice
14.30–15.00 Zakończenie: wnioski z realizacji projektu

Konferencji towarzyszy wystawa 17 projektów (koncepcji projektów graficznych, produktów i usług), nawiązujących do opolskiej sztuki ludowej. To rezultat badań i analiz wykorzystania opolskiej sztuki ludowej w nowoczesny i innowacyjny sposób, zrealizowanych przez Zamek Cieszyn we współpracy ze Stowarzyszeniami Kraina św. Anny oraz Brzeska Wieś Historyczna. Na wystawie można zobaczyć m.in. projekty zabawek, gier edukacyjnych, aplikacji internetowych, przedmiotów codziennego użytku. 
 


O projekcie: 

Przemyślane produkty i usługi, które budują silną markę regionu, muszą być dobrze zaprojektowane. Zamek Cieszyn koordynował projekt badawczy, zlecony przez stowarzyszenia: Kraina św. Anny i Brzeska Wieś Historyczna, który miał na celu wypracowanie innowacyjnych projektów, wzbogacających ofertę i umacniających markę regionu Opolszczyzny. Do udziału w projekcie zaprosiliśmy: studentów Akade­mii Sztuk Pięknych w Katowicach i Krakowie oraz projektantów związanych z regionem Opolszczyzny. Pracowali oni pod nadzorem: dr Justyny Kucharczyk z ASP w Katowicach, prof. Marii Dziedzic i Anny Szwaji z ASP w Krakowie oraz Anny Zabdyrskiej z Uniwersy­tetu Pedagogicznego w Krakowie. Projekt rozpoczął się od przeprowadzania rekonesansu etnograficznego Opolszczyzny, analizy literatury i zasobów lokalnych muzeów. Najważniejszą rolę w procesie odegrało bezpośrednie zetknięcie projektantów z dorobkiem regionu i ważnymi dla niego ludźmi. Warsztatowe przećwiczenie umiejętności i technik miało zainspirować projektantów do podjęcia własnych prac projektowych. Zanurzeni w region, świadomi jego walorów kulturowych, młodzi projektanci zaprojektowali produkty, rozwiązania graficzne i usługi, które przedstawiają opolską sztukę ludową w innowa­cyjnym ujęciu. 


O wystawie:
17 nowych projektów jest bardzo różnorodnych – są to produkty w bezpośredni sposób nawiązujące do tradycyjnych technologii i sposobów użycia (np. skrzynie, zestaw do samodzielnego haftu), poprzez projekty produktów budujących doświadczenia i pozytywne skojarzenia odbiorcy z regionem (gry planszowe, sentymentalny gołębnik, korony żniwne – karmniki), aż do usług skierowanych dla turystów i mieszkańców (aplikacje mobilne, scenariusze lekcji i warsztatów, projekt festiwalu, wydrapywanie motywów graficznych na szklanych opakowaniach). Zadbano także o graficzne interpretacje regionalnych motywów, proponując logotypy marki "Opolskie", czy wzory możliwe do wykorzystania w ozdabianiu przestrzeni. Wystawa będzie prezentowana w Powiatowym Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich 3.10-30.10.14. Będzie ją można także zobaczyć w w Urzędzie Marszałkowskim w Opolu, w Dobrotece oraz Zamku Cieszyn podczas 10. Urodzin.  

   

 


Konferencja: Opolski ETNOdizajn
3 października 2014
Powiatowym Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich
(ul. Dworcowa 23) 

Zgłoszenia:  
tel. 77 44 671 30, 77 44 671 31
lub mail: wspolpraca@annaland.pl