Projektowanie usług w praktyce

Zamek Cieszyn razem z Marcinem Piotrowskim zapraszają do udziału w poszerzonym kursie projektowania usług w praktyce.

Coraz częściej zdarza się, że przedmiotem oceny klienta jest nie tylko finalny produkt, ale zbudowana wokół niego usługa, której produkt jest tylko elementem. Postrzeganie produktów z perspektywy usługi staje się więc koniecznością, a umiejętność projektowania usług (service design) pozwala zdobyć przewagę nad konkurencją.  

Projektowanie usług w praktyce, zaplanowane na 9-11 czerwca 2016, to kurs przeprowadzający uczestników przez wszystkie elementy procesu projektowego. To trzecia edycja kursu projektowania usług realizowana przez Zamek Cieszyn, uwzględniająca wnioski z poprzednich dwóch. W porównaniu z poprzednimi edycjami kurs został poszerzony tak, aby uczestnicy mogli jeszcze głębiej "zanurzyć się" w zdefiniowany problem oraz mieli możliwość zebrania informacji po wdrożeniu zaprojektowanej przez siebie usługi. Stąd wynika jego formuła 3+1:
- 3 dni intensywnej pracy w Cieszynie nad problemem zakończone przedstawieniem rozwiązania,
- partner, dla którego była projektowana usługa testuje i wdraża rozwiązania,
- 1 dzień (termin do ustalenia z uczestnikami) – ponowne spotkanie uczestników w Cieszynie – ostatnia faza projektu, uwzględniająca wyniki testów i wdrożenia usługi.  

Praktyczny kurs projektowania usług to:
- 40 godzin intensywnych zajęć,
- minimum teorii, maksimum praktyki,
- praca na realnym problemie biznesowym, z prawdziwym klientem,
- możliwość przetestowania w praktyce różnych metod badawczych i projektowych,
- dwukrotne przejście całego procesu projektowego, włącznie z fazą wyciągania wniosków po implementacji rekomendacji,
- praca w małej grupie, w wyjątkowym miejscu.

PROGRAM

Dzień 1
Dzień pierwszy to analiza stanu faktycznego. Wspólnie zaplanujemy i zrealizujemy badania, których wyniki będą dla nas wkładem do procesu projektowego (design research). Tego dnia poszukamy wszystkich uczestników projektu, przeprowadzimy badania oraz przeanalizujemy wyniki. Na koniec rozpoczniemy fazę ideacji, czyli tworzenia rozwiązań. Czas pracy: 9.00-17.00 (z przerwą na lunch)

Dzień 2
Drugi dzień projektu to faza generowania rozwiązań. Wspólnie wypracujemy kilka alternatywnych pomysłów na rozwiązanie problemu, ocenimy je na bazie zdefiniowanych wcześniej kryteriów i wybierzemy jedno rozwiązanie do dalszych prac. Każdy z pomysłów zostanie zaprezentowany w formie minimum dwóch prototypów (modelu, dramy, komiksu, filmu, etc.), będzie to zatem wprowadzenie do prototypowania. Dzień zakończymy wyborem jednego rozwiązania, które wspólnie uznamy za najlepiej rokujące i nad nim będziemy pracować kolejnego dnia. Czas pracy: 9.00-17.00 (z przerwą na lunch)

Dzień 3
Trzeciego dnia przygotujemy szczegółowe (i jak najbardziej zbliżone do rzeczywistości) prototypy, prezentujące sposób działania projektowanej usługi. W zależności od wypracowanego rozwiązania opracujemy serię szczegółowych prototypów, będących wytycznymi dla procesu wdrożeniowego. Przygotujemy także i zaprezentujemy szczegółowy plan wdrożenia określający co, jak i kiedy należy zrealizować. Opracujemy także narzędzie badawcze, pozwalające oceniać postępy we wdrożeniu. Na tej bazie przygotujemy program ostatniego dnia szkolenia. Czas pracy: 9.00-17.00 (z przerwą na lunch)

Dzień 4 (dodatkowy)
Czwarty dzień (data zostanie ustalona osobno) będzie przeznaczony na zaprojektowanie poprawek do wypracowanego wcześniej rozwiązania. Istotą tego dnia jest przeprowadzenie cyklu projektowego w pigułce (analiza -  ideacja - prototypowanie), pozwalające na utrwalenie metody.  Czas pracy: 9.00-17.00 (z przerwą na lunch)Prowadzący: Marcin Piotrowski – kieruje zespołem User Experience Design w Play, gdzie m.in. dzięki zrozumieniu realnych potrzeb użytkownika wpływa na rozwój dobrych produktów. Uczestniczył również w zespole pracującym dla Tatrzańskiego Parku Narodowego. Prowadzi szkolenia z user experience, design thinking oraz kreatywnych metod rozwiązywania problemów. Jest autorem bloga UX online. 

Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się na adres: ltrojan@zamekcieszyn.pl. Warsztaty odbędą się pod warunkiem zgłoszenia się minimum 10 osób. 

Udział w warsztatach: 800 zł (w trakcie warsztatów zapewniamy wyżywienie, nie zapewniamy noclegów).
Wpłaty: ING Bank Śląski o/Wodzisław 53 1050 1403 1000 0022 8888 9161 z dopiskiem: Projektowanie usług.

Więcej informacji: Lubomira Trojan, ltrojan@zamekcieszyn.pl, tel. 33 851 08 21 w. 30

Warsztaty są jednym z wydarzeń Śląskiego Czerwca Projektowego.  

 


Projektowanie usług w praktyce
9-11.06.2016
Zamek Cieszyn

Zgłoszenia i informacje:
Lubomira Trojan
ltrojan@zamekcieszyn.pl
tel. 33 851 08 21 w. 30