Miasta dla wszystkich
Helsinki będą gospodarzami międzynarodowej konferencji poświęconej dostępności w miastach.

Zbliża się walne spotkanie członków EIDD Design for All Europe. Oczywiście, będą na nim obecni przedstawiciele Zamku. 25 maja, w Helsinkach, Instytut Projektowania dla Wszystkich im. Michała Oźmina pokaże swoje dokonania z 2011 i omówi na forum stowarzyszenia plany działania na kolejny rok.

Dzień wcześniej, 24 maja, w Helsinkach odbędzie się międzynarodowa konferencja poświęcona dostępności w miastach: The Cities for All. Ewa Gołębiowska, dyrektor Zamku Cieszyn,  weźmie udział w pecha kucha i podzieli się doświadczeniami Cieszyna związanymi z propagowaniem dostępności.