Strategia Klastra
Uczestnicy Śląskiego Klastra Dizajnu będą rozmawiać na temat wizji i kierunku rozwoju oraz strategii Klastra, a także podsumują dotychczasową współpracę. Warsztaty poprowadzi Rafał Kołodziej.


Zapraszamy uczestników Śląskiego Klastra Dizajnu do udziału w spotkaniu służącym dopracowaniu strategii Klastra. Będzie to również okazja do podsumowania ostatnich dwóch lat naszej współpracy oraz wytyczenia nowych celów i działań. Część warsztatową poprowadzi Rafał Kołodziej. 

Natomiast w pierwszej części spotkania spróbujemy wspólnie wypracować rekomandacje do projektu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Informacje na temat projektu można znaleźć (link).  

Program: 
Poniedziałek, 14.10.13
10.30 – 11.00  Rejestracja
11.00 – 11.15  Powitanie /Ewa Gołębiowska, Dyrektor Zamku Cieszyn/
11.15 – 12.15 Wypracowywanie rekomendacji do projektu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój  2014 –   2020  /Przedstawiciel GARR SA/
12.15 – 13.00  lunch
13.00 – 17.30  Warsztat roboczy /moderator Rafał Kołodziej/
13.00 – 14.45 Sukcesy i porażki naszego Klastra   
14.45 – 15.00 Przerwa
15.00 – 16.30 Wizja rozwoju
16.30 – 17.30 Dyskusja 
18.00  Kolacja integracyjna 

Wtorek, 15.10.13 
9.00 – 17.00  Druga część warsztatu  /moderator Rafał Kołodziej/
9.00 – 9.30 Podsumowanie dnia pierwszego 
9.30 – 11.00 Inspiracja na przyszłość                     
11.15 – 13.00 Tożsamość Klastra                              
13.00 – 13.45 Lunch
13.45 – 15.15 Kierunek rozwoju Klastra                       
15.15 – 15.30 Przerwa  
15.30 – 16.30 Dalszy kierunek pracy                             
16.30 – 17.00 Podsumowanie                            

Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w programie. Wypełnione zgłoszenia prosimy przesłać faksem: 33 851 08 21 w. 16, mailem: wbeczek@zamekcieszyn.pl lub akaleta@zamekcieszyn.pl, adres: Zamek Cieszyn, Zamkowa 3abc, Cieszyn 43-400.

Projekt Śląski Klaster Dizajnu jest współfinansowany z  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

 


Strategia Klastra
14-15.10.13
sala konferencyjna
Oranżeria Zamku Cieszyn