Cieszyn przyjazny seniorom
Czy Cieszyn jest miastem, w którym dobrze się mieszka ludziom w wieku 50+? Dlaczego warto wdrażać projektowanie dla wszystkich? Jak usprawnić komunikację? To tylko kilka tematów spotkania.

Cieszyn przyjazny seniorom


termin: 7 grudnia 2012
miejsce: Zamek Cieszyn (sala konferencyjna w Oranżerii), ul. Zamkowa 3 a, b, c
program:
12.00
Powitanie gości
Ewa Gołębiowska, Dyrektorka Zamku Cieszyn
12.10
Społeczne korzyści z wdrażania projektowania dla wszystkich (idei Design For All)
Lubomira Trojan, Zamek Cieszyn
12.30
W jaki sposób można poprawić komunikację w mieście, także dla osób starszych
Grupa ZGKProjekt
12.45
Jak aktywnie spędzają czas seniorzy
Danuta Sikora, Cieszyński Uniwersytet III Wieku
13.05
Przedstawienie ankiet przeprowadzonych na Cieszyńskim Uniwersytecie III Wieku
Michał Paluch, Transgraniczne Centrum Wolontariatu w Cieszynie
13.20
Prezentacja Projektu Park Kasztanowy
13.40
Dyskusja
14.10
Oprowadzanie po wystawie: Dizajn w Przestrzeni Publicznej. Lata lecą....
14.40
Zakończenie
 


Osoby zinteresowane udziałem
w spotkaniu prosimy
o potwierdzenie obecności
do 5 grudnia:

Agnieszka Woszczyńska
tel. 33 851 08 21 w. 53
awoszczynska@zamekcieszyn.pl