Projektujemy usługi
Zamek Cieszyn zaprasza do udziału w pogłębionym procesie projektowania usługi.  


Zaproszenie kierujemy do osób, które posiadają już podstawową wiedzę i kompetencje w zakresie projektowania usług. Uczestnicy, prowadzeni przez Marcina Piotrowskiego, zaprojektują usługę związaną z tym, co dla każdej instytucji jest bardzo istotne: obsługą klientów (tu: ruchu turystycznego) i sprzedażą produktów. Oprzemy się na realnych wyzwaniach Zamku Cieszyn. 

Proponujemy udział w czterodniowym procesie projektowym, 23-26 listopada 2015
(UWAGA! Przykro nam, ale warsztaty w tym terminie nie odbędą się - o nowym będzięmy informować).

W ramach procesu przejdziemy przez etapy:
- z(re)definiowania problemu,
- analizy danych,
- badań terenowych (obserwacje, wywiady),
- ideacji,
- wstępnego i zaawansowanego prototypowania,
- zaprojektowania narzędzi,
- wykorzystania w całym procesie projektowania partycypacyjnego.

Przed rozpoczęciem działania uczestnicy dostaną zadanie domowe, wskazujące jak przygotować się do procesu. Potem będziemy aktywnie pracować w grupach roboczych. Pokażemy jak wykorzystywać konkretne umiejętności uczestników, np. robienie zdjęć, montaż filmów, szkicowanie, modelowanie, analizę danych. Tym bardziej, że każde doświadczenie, nawet pozornie odległe od tematu, jest cenne w procesie projektowym. Będziemy intensywnie pracować w terenie, rozmawiać, projektować, testować w ciekawym otoczeniu i zespole. Uczestnicy zyskają praktykę i kompetencje, które ułatwią budowanie konkurencyjności własnej firmy lub organizacji. 

 PROGRAM

Dzień 1 (poniedziałek)
Dzień pierwszy to analiza stanu faktycznego. Wspólnie zaplanujemy i zrealizujemy badania, których wyniki będą dla nas wkładem do procesu projektowego (design research). Tego dnia poszukamy wszystkich udziałowców tego projektu, zaplanujemy i zrealizujemy badania oraz przeanalizujemy wyniki. Na koniec rozpoczniemy fazę ideacji, czyli generowania wyników/tworzenia rozwiązań.
czas pracy: 09.00-18.00 (z przerwą na lunch)

Dzień 2 (wtorek)
Drugi dzień projektu to faza generowania rozwiązań. Wspólnie wypracujemy kilka alternatywnych pomysłów na rozwiązanie problemu, ocenimy je na bazie zdefiniowanych wcześniej kryteriów i wybierzemy jedno rozwiązanie do dalszych prac. Każdy z pomysłów zostanie zaprezentowany w formie minimum dwóch protypów (modelu, dramy, komiksu, filmu, etc.), będzie to więc także wprowadzenie do prototypowania. Finalnym wynikiem prac tego dnia będzie jedno rozwiązanie, które wspólnie uznamy za najlepiej rokujące i które będzie przedmiotem prac dnia następnego.
czas pracy: 09.00-18.00 (z przerwą na lunch)

Dzień 3 (środa)
Trzeciego dnia przygotujemy szczegółowe (i jak najbardziej zbliżone do rzeczywistości) prototypy prezentujące sposób działania przeprojektowywanej usługi. W zależności od wypracowanego rozwiązania opracujemy serię szczegółowych prototypów, będących wytycznymi dla procesu wdrożeniowego. Przygotujemy także dla Zamku szczegółowy plan wdrożenia określający co, jak i kiedy zrealizować. Finalnewyniki przedstawimy kierownictwu Zamku. Niewykluczone także, że rozpoczniemy wprowadzanie zmian w docelowej przestrzeni.
czas pracy: 09.00-18.00 (z przerwą na lunch)

Dzień 4 (czwartek)
Idea dnia czwartego, to zaprojektowanie sposobu oceny pomiaru rekomendowanego narzędzia. Ponieważ nie będzie możliwe ponowne spotkanie się w tym samym gronie i ewaluacja projektu, chcemy zaprojektować narzędzie do autodiagnozy rozwiązania i gromadzenia insigtów, które mogą stać się punktem wyjścia do kolejnej iteracji warsztatów/procesu projektowego. Projektowanie narzędzia będzie również okazją do ponownego przejścia przez proces projektowy, w szczególności przez fazy analizy, ideacji i prototypowania.
czas pracy: 09.00-15.00 (z przerwą na lunch)


 

Prowadzący:  
Marcin Piotrowski – kieruje zespołem User Experience Design w Play, gdzie m.in. dzięki zrozumieniu realnych potrzeb użytkownika wpływa na rozwój dobrych produktów. Uczestniczył również w zespole pracującym dla Tatrzańskiego Parku Narodowego. Prowadzi szkolenia z user experience, design thinking oraz kreatywnych metod rozwiązywania problemów. Jest autorem bloga UX online. 

Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się do 10 listopada 2015 na adres:
ltrojan@zamekcieszyn.pl.
(Warsztaty odbędą się pod warunkiem zgłoszenia się minimum 10 osób). 

Udział w warsztatach: 1200 zł (brutto)
Wpłaty: ING Bank Śląski o/Wodzisław 53 1050 1403 1000 0022 8888 9161 z dopiskiem: Projektowanie usług.

W trakcie warsztatów zapewniamy wyżywienie, nie zapewniamy noclegów.

Więcej informacji:
Lubomira Trojan, tel. 33 851 08 21 w. 30

 


Projektujemy usługi 
23-26.11.2015 

Zamek Cieszyn

UWAGA! Przykro nam, ale warsztaty w tym terminie nie odbędą się - o nowym będzięmy informować.

Prowadzący: Marcin Piotrowski

Udział w warsztatach: 1200 zł (brutto)

Zgłoszenia: do 10 listopada na adres: 
ltrojan@zamekcieszyn.pl 

Informacje:
Lubomira Trojan,
tel. 33 851 08 21 w. 30