Zaprojektuj Dobrą Rzecz

Zamek Cieszyn jako partner zaprasza do udziału w konkursie na stworzenie nowego produktu dla marki WellDone, łączącej ekonomię społeczną z designem. 

O tym, że design powinien być zaangażowany społecznie słyszymy od dawna. Jednak dopiero od 2009 roku realizowany jest w Polsce, w Cieszynie pierwszy projekt łączący wzornictwo i ekonomię społeczną:  WellDone® Dobre Rzeczy.

Ekonomia społeczna to sposób prowadzenia działalności gospodarczej, która łączy w sobie cele społeczne i ekonomiczne. "Rdzeń" takich działań stanowią przedsiębiorstwa społeczne funkcjonujące w różnych formach organizacyjno - prawnych . Za przedsiębiorstwo społeczne uznaje się podmiot prowadzący działalność rynkową, z której zysk inwestowany jest w cele społeczne. Takie przedsiębiorstwo prowadzi m. in. Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej "Być Razem" z Cieszyna i to w nim produkowane są produkty WellDone®.

Pierwsze projekty dla tej marki stworzyli studenci ASP w Warszawie oraz politechniki w Holon. Obecnie dzięki zorganizowaniu drugiej edycji  konkursu projektowego będziemy szerzej promować ideę designu zaangażowanego społecznie oraz przedsiębiorczości społecznej. Rozwój i stabilizacja WellDone® ma w dalszej perspektywie prowadzić do utworzenia w Cieszynie Centrum Designu Społecznego – unikalnego partnerstwa, promującego stosowanie wzornictwa w działalności przedsiębiorstw społecznych oraz pomagającej podmiotom ekonomii społecznej we wdrażaniu design thinking do  strategii ich działania.

Dzięki pierwszej edycji konkursu Zaprojektuj Dobrą Rzecz marka WellDone® zyskała produkt: Podkładowca – Sheepad, który dzięki swej atrakcyjności i funkcjonalności zintensyfikował ubiegłoroczną sprzedaż pozostałych produktów WellDone®, co z kolei zaowocowało w 2013r uruchomieniem przez Fundację Być Razem sześciu kolejnych, nowych spółdzielni socjalnych zatrudniających obecnie 30 osób wcześniej długotrwale bezrobotnych. Jednocześnie promując Podkładowcę WellDone® na festiwalach (Łódź Design Festiwal, Il Saloni de Mobile w Mediolanie) i wydarzeniach najważniejszych dla designu (np. konkurs Śląska Rzecz – nominacja do nagrody) postać autorki projektu Aleksandry Michałowskiej jest przybliżana szerszemu odbiorcy dla którego  polskie wzornictwo i pozytywna społeczna zmiana ma duże znaczenie.

 
Organizator:
Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej "Być Razem" 
Nazwa:
Konkurs Zaprojektuj Dobrą Rzecz! II Edycja 
Cele:
Promocja idei połączenia ekonomii społecznej i designu, Dobrego Produktu – projektowo i społecznie, promocja młodych polskich projektantów i polskiego designu, kształtowanie wśród młodych projektantów postawy projektowania zaangażowanego społecznie. Pozyskanie kolejnego WellDone®. Promocja partnerstwa trójsektorowego na rzecz inicjatyw rozwiązujących skutecznie problemy społeczne. Promocja środowiska lokalnego, lokalnych przedsięwzięć, inicjatyw, miasta Cieszyna jako miejsca styku różnych dziedzin wokół problemów istotnych społecznie. 
Zasięg:
Ogólnopolski 
Grupa docelowa:
Osoby młode, studenci, architekci, projektanci wnętrz, osoby zainteresowane współczesnym wzornictwem oraz zagadnieniami ekonomii społecznej. 
Czas trwania:
4 miesiące 
Zadanie konkursowe:
Stworzenie projektu produktu dla marki WellDone®, pierwszej polskiej marki łączącej ekonomię społeczną z designem, przy użyciu materiałów dostępnych w produkcji w warunkach przedsiębiorstwa społecznego prowadzonego przez Fundację Być Razem – drewno, stal, aluminium, sklejka, tkaniny, filc. Najwyżej oceniane będą projekty produktów oryginalnych, prostych technologicznie, posiadających cechy użytkowe, oparte na dowcipie, biorące pod uwagę racjonalne wykorzystanie materiału. Przedmioty funkcjonujące w domu i najbliższym otoczeniu człowieka, mogące stać się atrakcyjnymi prezentami. Skala i klimat produktów powinny nawiązywać do istniejącej linii WellDone®.
Mechanizm działania:
Konkurs zostanie ogłoszony na stronie www.welldone.co , a komunikowany dodatkowo poprzez partnerów, patronów medialnych oraz inne media (przede wszystkim Internet – portale wnętrzarskie, architektoniczne, lifestylowe). Informacje o konkursie rozpowszechniane również będą  za pośrednictwem wyższych uczelni projektowych. 

Spośród nadesłanych prac zostanie wybrany jeden zwycięski projekt oraz honorowe wyróżnienia. Zwycięski projekt zostanie wdrożony do produkcji do końca 2014r lub końca pierwszego kwartału 2015r – w zależności od charakteru projektu. Honorowe wyróżnienia mogą ,decyzja organizatora konkursu, zostać wdrożone do produkcji.
Terminy
Ogłoszenie konkursu: Podczas urodzin Zamku Cieszyn 7 luty 2014r , następnie w mediach, do końca lutego zostaną rozesłane plakaty informacyjne do wszystkich krajowych wyższych uczelni projektowych.
Koniec nadsyłania prac: 15 czerwiec 2014r 
Obrady jury: pomiędzy 20 – 30 czerwca 2014r 
Ogłoszenie wyników i prezentacja zwycięskich projektów: podczas Gdynia Design Days – 7-14.07.2014r
Jury:
Przedstawiciele Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej "Być Razem", ASP w Warszawie, Zamku w Cieszynie, SPFP, Sponsora, uznany projektant /ci. 
Partnerzy:
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Zamek w Cieszynie, Stowarzyszenie Projektantów Form Przemysłowych, Sponsor Nagrody Głównej. 
Nagrody:
Nagroda pieniężna w wysokości 5 000 PLN. Wdrożenie projektu do produkcji i na rynek.
Prezentacja projektanta i zwycięskiego projektu na łamach pisma jednego z patronów medialnych.
Istnieje także możliwość zakupu praw autorskich i wdrożenia do produkcji innych zgłoszonych do konkursu projektów.
Kontakt:
Laura Majboroda - Andrukiewicz
Brand Manager WellDone
Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej Być Razem
ul. Wałowa 4, 43-400 Cieszyn,
tel: + 48 33 851 41 03 wew.220,
cell: + 48 501 771 619 ; + 48 600 208 146
e-mail: laura.andrukiewicz@welldone.co www.welldone.co  www.fundacjabycrazem.pl


Pliki do pobrania