Bon na innowacje
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza nabór wniosków w ramach V edycji Programu Bon na innowacje.

Celem Programu jest zainicjowanie kontaktów mikro lub małych przedsiębiorców z jednostkami naukowymi.

Wsparcie w ramach programu Bon na innowacje może być przeznaczone wyłącznie na zakup usługi dotyczącej wdrożenia lub rozwoju produktu lub technologii. Szczególowe informacje (link)


Całkowity Budżet Programu w 2012 roku dostępny dla Wnioskodawców to 7 898 000,00 zł. Kwota wsparcia udzielona jednemu przedsiębiorcy nie może przekroczyć 15 000 zł. 


Proces złożenia wniosku o udzielenie wsparcia obejmuje kolejno dwie obowiązkowe czynności - tj. złożenie (zarejestrowanie) wniosku o udzielenie wsparcia po jego wypełnieniu i zablokowaniu po pozytywnej walidacji poprzez naciśnięcie przycisku "złóż wniosek" w Generatorze Wniosków (link) oraz formalne potwierdzenie złożenia wniosku w ciągu 3 dni roboczych od dnia rejestracji wniosku w Generatorze Wniosków.

Nabór wniosków trwa do 5 lipca 2012 r. do godz. 16.30.


Dokumentacja dla Programu Bon na innowacje (link)


Pytania można kierować na adres: bony@parp.gov.pl.