Wzorowe Śląskie
Młodzi projektanci na początku zawodowej drogi. Przedsiębiorcy, którzy nie współpracowali wcześniej z projektantami. I Wzorowe Śląskie – pierwszy tego typu program w regionie.    
Program, który dał szansę współpracy obu stronom.

Badania przeprowadzone wśród śląskich przedsiębiorców w 2011 roku pokazały duży potencjał projektowy drzemiący na Śląsku. 33% przedsiębiorców na Śląsku planuje w najbliższym czasie wdrożenie nowego produktu lub usługi, a aż 43% zastanawia się nad tym. 62% projektantów pracujących w zawodzie ocenia dobrze rozwój designu w woj. Śląskim ("O designie w województwie śląskim. Opinie śląskich projektantów, przedsiębiorców i samorządów lokalnych; Paulina Rojek-Adamek, Grzegorz Gawron; wydawca: Zamek Cieszyn w ramach Design Silesia, 2011").

To spostrzeżenie było jednym z impulsów do stworzenia programu, który pozwoliłby poszerzyć kompetencje firm dzięki współpracy z projektantami oraz umożliwił zdobycie doświadczenia młodym śląskim dizajnerom. Druga edycja projektu Design Silesia, realizowana w 2012 roku dała możliwość finansowania, tak więc zrodziło się Wzorowe Śląskie.   –  Mamy przedsiębiorców, którzy nie współpracowali wcześniej z projektantami i młodych projektantów z niewielkim doświadczeniem. Jednym słowem to recepta na porażkę – żartował Janusz Konaszewski podczas pierwszego, roboczego spotkania z udziałem wszystkich zespołów. Aby zmniejszyć ryzyko wspomnainej katastrofy, nad calym procesem projektowym czuwali trenerzy – projektanci z dużym doświadczeniem zawodowym. Wszystkich czekała droga w nieznane, która trwała rok.

Pierwszym wyzwaniem było stworzenie zespołów projektowych i określenie zadań z jakimi przyjdzie się im zmierzyć.  Uczestników zadania wybierali: prof. Czesława Frejlich (redaktor naszelna 2+3D, wykładowca ASP w Krakowie), dr Andrzej Sobaś (wykładowca ASP w Katowicach), prof. nz Janusz Konaszewski (wykładowca Wyższej Szkoly Sztuki i Projektowania w Łodzi),  Barbara Szafir  (dyrektorka EFS Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego), Ewa Gołębiowska (dyrektorka Zamku Cieszyn) oraz dwie administratorki zadania z ramienia Zamku Cieszyn: Magdalena MendrekKatarzyna Pełka.  Zgłosiło się 31 projektantów i 10 firm. 

Do pracy nad projektem kolekcji wyrobów tekstylnych dla dzieci zostali wybrani: Martyna Ochojska, Łukasz Roth oraz Sandra Szandar, młodzi projektanci, którzy nie znali się wcześniej. Projekt miał powstać na zlecenie firmy Novus.  Ich trenerką została Renata Kalarus.  Do projektu aranżacji wnętrza wagonu pasażerskiego zaproszono dwa zespoły projektantów Macieja i Tomasza Niemców oraz projektantki Sabinę Knapczyk, Martę Dziubę i Aleksandrę Satławę. Trenerką  Grupy projektowej 300% została prof. Agata Danielak-Kujda.  Także Paulina Kosma, Alicja Bąk i Dominika Wójcik rozpoczęły pracę jako zespół utworzony przez jury, którego zadaniem było zaprojektowanie rozkładów jazdy komunikacji miejskiej w  Cieszynie. Trenerką została dr Justyna Kucharczyk.  Kolektyw projektowy MUSK poproszono o samodzielne stworzenie projektu promocji usług noclegowych na terenie woj. śląskiego. 

W kwietniu 2012 zespoły projektowe przystąpiły do intensywnej pracy, która trwała aż do grudnia. Celem było stworzenie projektów gotowych do wdrożenia.  Już pierwsze tygodnie pokazały trudności w komunikacji nie tylko w zespołach projektowych, ale pomiędzy wszystkimi stronami projektu. Mimo dużych starań nie udało się także przekonać jednego z przedsiębiorców do pozostania w programie. Przeważyły kwestie finansowe oraz zaangażowanie w inne projekty. Pomimo trudności, udało się doprowadzić wszystkie cztery zadania projektowe do końca. Zamek - jako koordynator - otrzymał od zespołów projektowych cztery fantastyczne projekty, każdy z nich został przyjęty przed firmy z dużą aprobatą. Co więcej każdy z przedsiębiorców zaakceptował każdy szczegół "swojego" projektu. Czekamy zatem na wdrożenia! 

Natomiast w 2013 kolejne, interdyscyplinarne zespoły rozpoczynają współpracę przy projektownaiu nowych lub ulepszaniu już istniejących usług. Okazją jest zadanie "DESIGN...DO USŁUG! w przedsiębiorstwach" realizowane dzięki Design Silesia. 

Wzorowe Śląskie w liczbach:   
12 – miesięcy trwania programu
31 – zgłoszonych projektantów
10 – zgłoszonych firm
16 – wyłonieni w drodze rekrutacji projektanci
4 – zespoły projektowe uczestniczące w programie
4 – firmy wyłonione w drodze rekrutacji i uczestniczące w programie
3 – trenerki koordynujące procesy projektowe