Letnia Szkoła Dizajnu the Summer School of Design
Zapraszamy projektantów i studentów projektowania graficznego do udziału w Letniej Szkole Dizajnu / We invite  designers and students of graphic design to participate in the Summer School of Design.
 
Czym charakteryzuje się tożsamość wizualna miejsca? Jak projektować komunikat typograficzny w przestrzeni? Pięciodniowy warsztat projektowania graficznego w kontekście przestrzeni miejskiej poprowadzą dr hab. Tomasz Bierkowski (ASP Katowice, Katedra Projektowania Graficznego) oraz dr Marcel Benčík (Vysoka Skola Vytvarnych Umeni Bratysława, Katedra Projektowania Graficznego).

What characterizes the visual identity of the place? What is the role of graphic design in context of urban spaces? The five-day workshop of typography in the context of urban space will lead by Tomasz Bierkowski (Academy of Fine Arts in Katowice, Department of Graphic Design) and  Marcel Benčík (Vysoka Skola Vytvarnych Umeni Bratislava, Department of Graphic Design).


Letnia Szkoła Dizajnu 2013:
"Identyfikacja miejsca i informacja – typografia w przestrzeni publicznej"

Summer School of Design 2013:
"Identification of the place and information - typography in public space"

miejsce/place:
Zamek Cieszyn / The Castle Cieszyn

termin / time: 1.07 – 5.07.2013
język wykładowy / language of instruction: polski–słowacki–angielski / Polish-Slovak-English
prowadzący / leaded by:

Tomasz Bierkowski

pracownik katowickiej ASP (Katedra Projektowania Graficznego), projektant grafiki użytkowej. Laureat m.in. Festiwalu Plakatu w Krakowie, konkursu Śląska Rzecz 2005 za projekt książki „Martwe punkty. Antologia poezji Na Dziko", współpracuje z Muzeum Sztuki w Łodzi, warszawską Zachętą oraz Centrum Sztuki Współczesnej Kronika w Bytomiu.  Autor książki "O typografii".

Employee of the Academy of Fine Arts in Katowice (Graphic Design Department), graphic designer. Winner of the Poster Festival in Krakow competition, Silesian Icon 2005 competition in graphic design category, cooperates with the Museum of Art in Lodz, contemporary art gallery “Zachęta” in Warsaw and the Centre for Contemporary Art "Kronika" in Bytom. Author of the book "About typography”.


Marcel Benčík

Pracownik Akademii Sztuk Pięknych w Bratysławie (Katedra Projektowania Graficznego). Organizator międzynarodowej konferencji Kupė, dotyczącej projektowania graficznego. Juror międzynarodowego konkursu "Graduation Projects".  Projektant książek, identyfikacji wizualnych. Twórca narodowego pawilonu Słowacji i Czech na Międzynarodowym Biennale Architektury w Wenecji.

Lives and works as a freelancer in Bratislava since 1998. Studied at The Academy of Fine Arts and Design (AFAD) in Bratislava. Finished his Master’s degree in 2004 and PhD studies in 2007. Works as pedagogue at Department of Visual Communication at the AFAD since 2007. Organizes the international graphic design conference KUPÉ. Marcel focuses on working on project related to architecture, public and social influence.
zasady rekrutacji / recruitment:
Wszystkich zainteresowanych udziałem w warsztatach typograficznych prosimy o przesłanie zgłoszenia wraz z portfolio (do 5 MG) do 26 czerwca 2013 roku na adres: apilch@zamekcieszyn.pl. Wybranych zostanie 10 osób, które będą mogły bezpłatnie uczestniczyć w warsztatach. Organizator zapewnia nocleg i dwa posiłki dziennie. Wyniki zostaną ogłoszone 27 czerwca. Ze względu na specyfikę warsztatów prosimy osoby, które zakwalifikują się do udziału w szkoleniu o przywiezienie laptopa (wyposażonego w oprogramowanie - najlepiej pakiet Adobe) i cyfrowego aparatu fotograficznego.
Organizator zastrzega sobie możliwość zmian programowych.

All interested in participating in the typographical workshop please send your application together with the portfolio (up to 5 MG) to 26.06.2013 to the following address: apilch@zamekcieszyn.pl. There will be selected 10 people who will be able to attend for free in the workshop. The organizer will provide accommodation and food. Results will be announced 27.06.2013. Please those persons who qualify to participate in the workshop to bring your laptop (equipped with Adobe software) and a camera.
The organizer reserves the right to change the program.
 


Warsztaty są realizowane w ramach projektu „Ochrona wspólnego dziedzictwa kulturalnego – Synagoga Behrensa w Żylinie”.
"Spoločnázáchranakultúrnehodedičstva – Behrensovasynagóga v Žiline" PL-SK/ZA/IPP/III/143. Projekt jest realizowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007–2013. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.


The workshop are organized within the project "Protection of the common cultural heritage – Behrens synagogue in Zilina"
"Spoločnázáchranakultúrnehodedičstva – Behrensovasynagóga v Žiline" PL-SK/ZA/IPP/III/143. The project is supporting by Crossbrorder Cooperation Programme Poland-Slovak Republic 2007–2013. The Programme is co-financed by the European Union from the European Regional Development Fund (ERDF).


 
 


Letnia Szkoła Dizajnu
Summer School of Design

Zgłoszenia/ application:
do/ till 26.06.2013

Informacje / information:
Anna Pilch
tel. 33 851 08 21 w. 18,
apilch@zamekcieszyn.pl
Pliki do pobrania