Poszukiwany pracownik Śląskiego Klastra Dizajnu

Dyrektor Zamku Cieszyn przedłuża termin naboru na stanowisko: animator Śląskiego Klastra Dizajnu. Dokumenty można składać do 24 lutego 2014. 


Wymiar czasu pracy: 1/2 etatu, umowa o pracę na czas określony 


1. Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie wyższe (preferowane: zarządzanie dizajnem),
b) dobra znajomość  j. angielskiego,
c) prawo jazdy kat. B.

2. Wymagania dodatkowe:
a) doświadczenie w doradztwie biznesowym lub prowadzeniu własnej działalności gospodarczej,
b) komunikatywność,
c) umiejętność pracy w grupie,
d) biegła obsługa komputera w pakiecie MS OFFICE (Word, Excel, Outlook).

3. Zakres wykonywanych zadań:
a) współpraca z przedsiębiorcami (MŚP), jednostkami badawczo-rozwojowymi, organizacjami oraz projektantami,
b) budowanie sieci współpracy i wzajemnych powiązań,
c) organizacja spotkań, wizyt studyjnych, wystaw i innych przedsięwzięć związanych z realizacją projektu Śląski Klaster Dizajnu,
d) przygotowanie wizyt w MŚP i jednostkach badawczo-rozwojowych związanych z identyfikacją potrzeb umożliwiających budowanie kooperacji wewnątrz ŚKD,
e) budowanie oferty ŚKD oraz analiza źródeł finansowania wspólnych projektów,
d) działania promocyjne Śląskiego Klastra Dizajnu.

4. Wymagane dokumenty:
a) list motywacyjny,
b) życiorys (CV),
c) dokument poświadczający wykształcenie,
d) kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o pracę,
e) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, np. referencje.  

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście  w siedzibie Zamku Cieszyn lub przesłać na adres: Zamek Cieszyn, ul. Zamkowa 3 a,b,c, 43-400 Cieszyn z dopiskiem: "Dotyczy naboru na stanowisko Animatora Śląskiego Klastra Dizajnu" w terminie do 24 lutego 2014 roku. Dokumenty, które wpłyną do Zamku Cieszyn po terminie, nie będą rozpatrywane. Zamek Cieszyn zastrzega sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi osobami po wstępnej analizie dokumentów aplikacyjnych.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Zamku Cieszyn (www.zamekcieszyn.pl).

Wymagane dokumenty: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1999r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 z późn.zm.).