Letnia Szkoła Dizajnu. Wyniki rekrutacji The Summer School of Design. Results of recruitment
Dziękujemy wszystkim Państwu za nadesłane zgłoszenia. Tegoroczne prace prezentowały dużą różnorodność, oraz wysoki poziom./ Thank you all persons for applications. In this year portfolios presented a variety and high quality.

Spośród 41 zgłoszonych portfolio jury w składzie Tomasz Bierkowski i Marcel Benčík wybrało 10 uczestników warsztatów, których listę przedstawiamy poniżej. /
From the 42 applications the jury Tomasz Bierkowski and Marcel Benčík selected 10 participants. The list of participants below.

Lista zakwalifikowanych osób/
List of qualified persons:
1. Christiana Turečková
2. Anna Ulahelová
3. Alina Rybacka
4. Katarzyna Wolny
5. Lucia Blanarikova
6. Martyna Bargiel
7.Gabriela Fiter
8.  Szymon Sznajder
9. Jadwiga Lemańska
10. Aleksandra Satława  

Lista rezerwowa/
Reserve list:

1. Marzena Płaszczyca
2. Dominik Robak
3. Karolina Pospischil


Zakwalifikowanym osobom serdecznie gratulujemy i prosimy o e-mailowe potwierdzenie uczestnictwa w Letniej Szkole Dizajnu 2013 na adres: apilch@zamekcieszyn.pl /

Congratulations to qualified participants. Please confirm your participation in LetniaSzkołaDizajnu 2013 on e-mail address: apilch@zamekcieszyn.pl


Zakwalifikowanym osobom serdecznie gratulujemy i prosimy o e-mailowe potwierdzenie uczestnictwa w Letniej Szkole Dizajnu 2013 na adres:
apilch@zamekcieszyn.pl

Congratulations to qualified participants. Please confirm your participation in Letnia Szkoła Dizajnu 2013 on e-mail address:
apilch@zamekcieszyn.pl