Dzień dobry Bobrek
Zapraszamy do odkrywania Bobrka podczas nieoczywistych spacerów. 


Pospaceruj z nami po Bobrku. Chcemy odkryć nieznane historie i ciekawe zakątki Bobrka, który kiedyś był odrębną wsią, zanim w 1932 roku został przyłączony do Cieszyna. Sami jesteśmy zaskoczeni, jakie to ciekawe, a niedoceniane miejsce. Zmieńmy to! Na początek będziemy chodzić, oglądać, rozmawiać… Zabierzcie wygodne buty i historie, którymi możecie się z nami podzielić.

Zapraszamy na jeszcze jeden spacer po Bobrku – nie tylko tych, którzy wcześniej nie mogli się z nami wybrać! 

6.11.2021, godz. 14.00
Bobrek…bardziej i mniej znany. Druga odsłona –
spacer poprowadzi dr Grzegorz Studnicki 

Wzajemne relacje Cieszyna i Bobrka sięgają średniowiecza – ich zacieśnienie nastąpiło w 1932 roku, kiedy to sąsiadujące ze sobą gminy zostały połączone w jeden organizm miejski. Bobrek zaczął nabierać miejskiego charakteru już na przełomie XIX i XX wieku – jednak przyśpieszenie nastąpiło po II wojnie światowej. Wtedy zaczyna rozbudowywać się ul. Stawowa a na przylegających do niej terenach pojawiają się w kolejnych dziesięcioleciach zakłady pracy.

Jednocześnie w historycznych granicach gminy zaczynają się pojawiać osiedla mieszkaniowe: os. Mały Jaworowy znany potocznie jako ZOR, os. Podgórze czyli Banotówka oraz osiedla Bobrek Zachód i Bobrek Wschód, które według początkowych planów miało zamieszkiwać ponad 30000 mieszkańców – tworząc tym samym "drugi Cieszyn".

Spacer będzie okazją do poznania historii niektórych zakładów pracy i firm ze Stawowej i Bielskiej, jak: Elektrometal, FACH, ale też dawnych  sklepów i punktów usługowych. To także szansa na przybliżenie funkcjonujących w pamięci społecznej nazw poszczególnych części bobreckiej dzielny – niektóre z nich odnoszą do jej dawnego wiejskiego charakteru. Nie zabraknie ciekawostek o Bobrku, pochodzących z dawnej prasy lokalnej. Uczestnicy dotrą też do miejsc,  w których znajdują się ślady niezrealizowanego projektu, jakim miał być "drugi Cieszyn". 

przewidywany czas trwania spaceru: około 2-2,5 godziny 

miejsce spotkania: OSP Bobrek (ul. Kościuszki 3)

trasa spaceru: Strażnica OSP Bobrek (skrzyżowanie ulic Stawowej i Kościuszki) ►  ul. Brodzińskiego ►  FACH i Elektrometal (ul. Stawowa) ►  ROD „Zgoda" (ul. Działkowa)  ► Pozostałości niedokończonej drogi (ul. Działkowa) ► os. Bobrek Wschód (ul. Skrzypka).

Uwaga! W razie niepogody spacer będzie miał bardziej wirtualny charakter – spotkanie zostanie przeniesione do świetlicy OSP Bobrek (ul. Kościuszki 3).  

2.10.2021, godz. 11.00 
Bobrek…bardziej i mniej znany
– spacer poprowadzi dr Grzegorz Studnicki

Bobrek ma w swojej przeszłości mało znane Cieszyniakom wydarzenia, postacie, miejsca i opowieści, które tworzą jego specyfikę i tożsamość. Spacer będzie okazją do poszerzenia wiedzy na temat przeszłości Bobrka, jako wsi i dzielnicy Cieszyna. Obok bardziej popularnych informacji, spacer będzie także okazją do poznania wątków mniej znanych i nieoczywistych.

Przewidywany czas trwania spaceru: 11.00-13.00

Miejsce spotkania: OSP Bobrek (ul. Kościuszki 3)

Trasa spaceru: Strażnica OSP Bobrek ► most na rzece Bobrówka ► dawna cegielnia ► cmentarz i kościół NMP ► Os. Bobrek Zachód ►os. Bobrek Wschód


9.10.2021
Bobrek… jak tu dziko. Przyroda w mieście, miasto w przyrodzie
– spacer poprowadzą Aleksander Dorda i Henryk Linert

Z przyrodniczego punktu widzenia Bobrek jest mozaiką przeróżnych siedlisk i ekosystemów. Obok terenów zabudowanych znajdziemy tu również miejsca kipiące życiem i zaskakujące różnorodnością. Podczas spaceru spróbujemy podpatrzeć żyjące w takich miejscach zwierzęta, rośliny i grzyby, a może także znaleźć i wskazać "zwycięzcę" w odwiecznym konflikcie człowiek vs przyroda.

Przewidywany czas trwania spaceru: 11.00-13.00

Miejsce spotkania: plac przed głównym budynkiem cieszyńskiego kampusu Uniwersytetu Śląskiego (ul. Bielska 62)

Trasa spaceru: Kampus Uniwersytetu Śląskiego ► rzeka Bobrówka ► potok Sarkandrowiec ► os. Bobrek Zachód ► os. Bobrek Wschód

Planujemy też jesienią rozpocząć spotkania z mieszkańcami. Chcemy wysłuchać Waszych historii, poznać potrzeby, a nawet marzenia. Nie bądźcie również zaskoczeni akcjami młodych artystów i ciekawością naukowców. Dlaczego zapraszamy do udziału w spotkaniach i spacerach? Czemu będziemy pytać o różne historie i miejsca związane z Bobrkiem? Chcemy się jak najwięcej dowiedzieć, żeby w 2022 i 2023 roku razem z mieszkańcami stworzyć coś w przestrzeni Bobrka. Co? To musimy dopiero wspólnie wymyślić! Nie mamy aż tak dużego budżetu, żeby wybudować parking, czy naprawić drogę. Projekt, którego jesteśmy partnerem stawia na pomysły, które integrują mieszkańców i poprawiają jakość ich życia. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej, polecamy śledzenie strony projektu: humancities.eusmoties
 
Działania są realizowane w ramach projektu Human Cities. Creative works with small and remote places 2020-2024 (SMOTIES), współfinansowanego z program Creative Europe. Zadanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu 


2.10.2021, godz. 11.00 
Bobrek…bardziej i mniej znany – spacer poprowadzi dr Grzegorz Studnicki

9.10.2021, godz. 11.00 
Bobrek… jak tu dziko. Przyroda w mieście, miasto w przyrodzie – spacer poprowadzą Aleksander Dorda i Henryk Linert

6.11.2021, godz. 14.00 
Bobrek…bardziej i mniej znany. Druga odsłona – spacer poprowadzi dr Grzegorz Studnicki