Priorytety innowacyjnej współpracy
O znaczeniu współpracy transgranicznej i jej przyszłości będą rozmawiać uczestnicy konferencji, podsumowującej projekt "Innowacyjna współpraca...". Ukoronowaniem spotkania będzie podpisanie aktu założycielskiego Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TRITIA. 

Konferencja: Priorytety innowacyjnej współpracy między Województwem Śląskim i Samorządowym Krajem Żylińskim. Perspektywa 2020

Termin: 3.12.2012
Miejsce: sala konferencyjna Zamku Cieszyn, ul. Zamkowa 3 abc, Cieszyn

Program konferencji:
 
9.00  Rejestracja
9.30  Przywitanie gości
Ewa Gołębiowska, dyrektor Zamku Cieszyn
Witold Czyż, zastępca dyrektora Wydziału Gospodarki, Promocji i Współpracy Międzynarodowej Urzędu  Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
Jana Braciníková, dyrektor Wydziału Rozwoju Regionalnego i Planowania Przestrzennego Urzędu    Samorządowego Kraju Żylińskiego
Branislav Zacharides, dyrektor Agencji Rozwoju Regionalnego Samorządowego Kraju Żylińskiego
9.50 Ustalenia strategiczne dla współpracy instytucji Województwa Śląskiego i Samorządowego Kraju Żylińskiego. Perspektywa 2020
dr Adam Drobniak, adiunkt w Katedrze Badań Strategicznych i Regionalnych Uniwersytetu Ekonomicznego   w Katowicach  
dr Artur Ochojski, adiunkt w Katedrze Badań Strategicznych i Regionalnych Uniwersytetu Ekonomicznego   w Katowicach 
10.40 Dizajn zmienia śląskie
Anna Pilch, koordynator projektu "Innowacyjna współpraca (…)", Zamek Cieszyn
11.10 Innowacyjna współpraca - znaczenie współpracy transgranicznej z punktu widzenia Samorządowego Kraju Żylińskiego
Jana Braciníková, dyrektor Wydziału Rozwoju Regionalnego i Planowania Przestrzennego, Urząd   Samorządowego Kraju Żylińskiego 
11.35 Przerwa kawowa  
11.50 Proces tworzenia Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej (TRITIA)
Branislav Zacharides, dyrektor Agencji Rozwoju Regionalnego SKŻ 
12.20 Wizja przyszłości Europejskiej Współpracy Terytorialnej w okresie programowania 2014-2020
Filip Chybalski, przedstawiciel Ministerstwa Rozwoju Regionalnego 
12.50 Dyskusja, podsumowanie konferencji,
13.00 Lunch


13.00 Uroczystość podpisania Listu Intencyjnego w sprawie kontynuacji współpracy na rzecz tworzenia warunków rozwojowych pogranicza polsko-czesko-słowackiego.

List zostanie popisany przez Województwo Opolskie i Województwo Śląskie oraz Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry, Stowarzyszenie "Region Beskidy", Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pradziad, Stowarzyszeniem Rozwoju i Współpracy Regionalnej "Olza".


14.00 Uroczystość podpisania aktu założycielskiego Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TRITIA z o.o. które utworzy Województwo Śląskie w partnerstwie z Województwem Opolskim, Krajem Morawsko-Śląskim z Republiki Czeskiej, Samorządowym Krajem Żylińskim z Republiki Słowackiej.

Dokument podpiszą szefowie regionów: hejtman Miroslav Novak, predsed Juraj Blanár, marszałek Józef Sebesta oraz marszałek Adam Matusiewicz. To pierwsze tego typu ugrupowanie  w Polsce.

TRITIA ma na celu promowanie i wspieranie efektywnej współpracy międzynarodowej poprzez regiony-założycieli. EUWT stworzy także spójność ponad granicami w szerokim obszarze; przedstawi i realizować będzie wspólne projekty dla strategicznego rozwoju, a ostatecznie dla uproszczenia codziennego życie mieszkańców pogranicza czesko-polsko-słowackiego. Główne obszary współpracy to: energia i środowisko, transport, gospodarka i turystyka. Pod uwagę bierze się też: zarządzanie kryzysowe, zasoby ludzkie, edukację, w tym zacieśnienie współpracy między uczelniami, instytucjami publicznymi, kulturę i sport.

 

Organizator zastrzega możliwość zmian programowych z przyczyn od niego niezależnych.


Konferencja jest organizowana w ramach projektu „Innowacyjna współpraca (Innowacyjny rozwój współpracy transgranicznej instytucji Województwa Śląskiego i Samorządowego Kraju Żylińskiego)" dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013   

Partnerzy projektu:
Zamek Cieszyn
Agencja Rozwoju Regionalnego Samorządowego Kraju Żylińskiego
Województwo Śląskie
Samorządowy Kraj Żyliński
 


Zgłoszenie uczestnictwa
(imię; nazwisko; instytucja; stanowisko;
adres e-mailowy)

na adres:
apilch@zamekcieszyn.pl 
lub kmajchrzyk@slaskie.pl

do 23.11.2012
Pliki do pobrania