DME Award 2012
To jedyna europejska nagroda przyznawana w dziedzinie zarządzania designem. Rozpoczęło się przyjmowanie zgłoszeń do szóstej edycji konkursu, która odbędzie się w Paredes w Portugalii. Zamek Cieszyn pełni rolę agenta narodowego.

Zdobycie nagrody DME oznacza, że zyskało się uznanie międzynarodowego jury złożonego z ekspertów z dziedziny zarządzania designem. O nagrodę mogą ubiegać się firmy i organizacje ze wszystkich krajów europejskich. Poprzedni laureaci nagrody DME, w tym Lekué (Hiszpania), Virgin Atlantic (UK), Vestel (Turcja), Festo (Niemcy) i Viteo Przyroda (Austria), reprezentują innowacyjne organizacje, dla których design jest istotnym elementem strategii rynkowej i dzięki temu odniosły sukces komercyjny. Wśród laureatów nagrody są polskie firmy: Zelmer S.A., Moho Design, a honorowe wyróżnienie trafiło do Puff-Buff Design

Jak ubiegać się o nagrodę? Trzeba przesłać za pośrednictwem strony internetowej DME plakat w formie cyfrowej, który zilustruje jak design jest wpisny w ich organizację i wpływa na osiągnięcie korzyści. Nagroda jest przyznawana w kilku kategoriach, uwzględniających różne firmy i organizacje, od mikroprzedsiębiorstw po międzynarodowe koncerny, sektor usług, organizacje publiczne, jak i non-profit. Zgłoszenia można przesyłać do 28 września 2012.   
 

Kategorie DME Award:

Nagroda za najlepsze zarządzanie designem w dużym przedsiębiorstwie:
Kategoria przewidziana dla prywatnych przedsiębiorstw zatrudniających 250 lub więcej pracowników z rocznym dochodem przekraczającym 50 mln Euro. 

Nagroda za najlepsze zarządzanie designem w średnim przedsiębiorstwie:
Kategoria przewidziana dla prywatnych przedsiębiorstw zatrudniających od 50 do 249 pracowników lub z rocznym dochodem, który nie przekracza 50 mln Euro.

Nagroda za najlepsze zarządzanie designem w małym przedsiębiorstwie:
Kategoria przewidziana dla prywatnych przedsiębiorstw zatrudniających od 10 do 49 pracowników lub z rocznym dochodem, który nie przekracza 10 mln Euro.

Nagroda za najlepsze zarządzanie designem w mikro przedsiębiorstwie:
Kategoria przewidziana dla prywatnych przedsiębiorstw zatrudniających do 9 pracowników lub z rocznym dochodem, który nie przekracza2 mln Euro. 

Nagroda za najlepsze zarządzanie designem w organizacji użytku publicznego lub w organizacji non-profit:
Kategoria przewidziana dla organizacji publicznych lub organizacji non-profit, takich jak organizacje charytatywne, programy rządowe, rady miast, szkoły i uczelnie.  


Ceremonia wręczenia nagród zwycięzcom konkursu odbędzie się 15 listopada 2012 w Paredes.  Wyróżnieni wezmą także udział w międzynarodowej wystawie, zaś informacje o ich firmie czy organizacji trafią do konkursowego katalogu oraz pojawią się w zagranicznych mediach.   Kalendarium DME Award 2012:

Przedłożenie wypełnionego kwestionariusza i upload plakatu (www.designmanagementeurope.com): do 28 września 2011
Posiedzenie jury konkursu: 16 września 2012
Wstępna informacja o wynikach: 20 września 2012
Ceremonia wręczenia nagród: 15 listopada 2012 w Paredes, Portugalia
Wystawa nagrodzonych i wyróżnionych firm: od 15 listopada 2012 w Paredes

Uczestnictwo w konkursie jest darmowe, należy jednak opłacić koszty wydruku przedłożonego plakatu w wysokości 100 Euro. Zapraszamy wszystkie firmy  "zorientowane na design" do zgłaszania swoich kandydatur!
 
 
 
 
 
 
 


Kontakt w sprawie konkursu:
Jacek Kiełkowski
Zamek Cieszyn
tel. 33 85 10 821 wew. 37
jkielkowski@zamekcieszyn.pl
Pliki do pobrania