Ślaska Rzecz. Wystawa pokonkursowa
Znamy już lauraetów tej edycji konkursu. 


Laureaci 17. edycji konkursu Śląska Rzecz 2021 

Śląska Rzecz w kategorii produkt
Kostka brukowa Vjetra®
producent: Bruk Sp. z o. o., Czyżowice
projekt: Agnieszka Krasowska (Bruk Sp. z o.o.)

Jej wzór, odmienny od znanych rozwiązań, umożliwia budowanie powierzchni zarówno litej, jak i biologicznie czynnej, co pozwala uzyskać odpowiedni stosunek powierzchni zabudowanej do zielonej – ma to znaczenie w przypadku tzw. podatku od deszczu. Materiał charakteryzuje również duża stabilność, a odejście od schema­tyczności klasycznych kostek sprawia, że przy pomocy jednego elementu można uzyskać różne obszary zabudowy, obniżając przy okazji koszty utwardzenia nawierzchni. Walorami produktu są także kolorystyka, która nawiązuje do kamieni naturalnych i barw znanych z elewacji starych domów, oraz bogactwo możliwości aranżacyjnych.

Śląska Rzecz w kategorii grafika użytkowa
System Informacji Miejskiej W Rybniku
wdrożenie: Miasto Rybnik
projekt: Marcin Wolny, Julian Wierzchowski (Studio Otwarte), Kamil Styga (Urząd Miasta Rybnik), Paulina Duźniak

Po opracowaniu kompleksowego systemu iden­tyfikacji wizualnej Studio Otwarte przystąpiło do tworzenia miejskich oznaczeń, zbaczając ze szlaku wytyczonego kultowymi realizacjami Towarzystwa Projektowego dla Warszawy czy Bielska-Białej. Tablice i znaki zostały wykonane w technice emalii, historycznie bliskiej Rybnikowi. Forma oznaczeń jest skromna i czysta. Unikalnym działaniem projektowym jest udostępnienie usługi polegającej na oferowaniu mieszkańcom możliwości zaku­pienia tablic z numerem domu i nazwą ulicy. SIM porządkuje przestrzeń miasta, stając się udo­godnieniem dla wszystkich mieszkańców miasta oraz jego gości. Jest też przykładem odważnych poszukiwań nowych dróg w zakresie projektów informacji miejskiej.

Śląska Rzecz w kategorii usługa
Transport na żądanie jako uzupełnienie komunikacji publicznej
wdrożenie: Blees sp. z o.o., Gliwice
projekt: Małgorzata Burkacka, Marcin Wójcik, Tomasz Szafranalias-Szafrański (Blees sp. z o.o.)

Usługa transportu na żądanie jako uzupełnienia systemu komunikacji publicznej jest skuteczną próbą przeniesienia klasycznego modelu biznesowego sku­pionego na transporcie osobistym w obszar szeroko rozumianej wspólnotowości. Wprowadzenie dyna­micznie modyfikowanych tras transportu publicznego przekłada się na budowę świadomości efektywności i niezawodności komunikacji zbiorowej. Takie rozwią­zanie zwiększa poczucie bezpieczeństwa poprzez ograniczenie czasu spędzanego w oczekiwaniu na autobus. Wpisuje się również w trend redukcji wpływu na środowisko poprzez stworzenie alternatywy dla transportu indywidualnego. Zaletą jest skalowalność projektu i potencjał jego rozwoju. Opracowany algo­rytm znajduje zastosowanie w różnych miastach i przestrzeniach, tworząc warunki do redukcji wyklu­czenia komunikacyjnego.

Śląska Rzecz w kategorii wystawiennictwo
Wszystkie arrasy króla. Powroty 2021–1961–1921
producent: Zamek Królewski na Wawelu – Państwowe Zbiory Sztuki, Kraków
projekt: aranżacja: Natalia Jakóbiec, Marcin Krater, Katarzyna Pełka- Bura, Marta Żmija-Wojciuch, Oliwia Michniewska, Anna Dudziak, Karolina Wiśniewska, Marta Milej, Magdalena Szklarczyk-Kominko, Anna Kaleta (Wzorro Design S.C.): kuratorzy i autorzy: Magdalena Ozga, Magdalena Piwocka, Jerzy Holc: koordynacja:Kama Guzik, Joanna Kazubowska

By podkreślić charakter wielkoformatowych obiek­tów, w aranżacji przestrzeni wykorzystano różno­rodność kątów prezentacji czy technik oświetlenia. Tłem były zarówno zabytkowe komnaty, jak i lekkie ażurowe konstrukcje z półtransparentną tkaniną. Inspiracją do kolorystyki wystawy stały się ory­ginalne kolory arrasów. Stworzono trzy ścieżki zwiedzania – roślinną, historyczną i technologiczną – oznaczone piktogramami utrzymanymi w stylu znaków tkackich. Wystawa była dużym wyzwa­niem z uwagi na uwarunkowania przestrzenne, ograniczenia konserwatorskie, wielkość obiektów oraz określony czas prezentacji. Zespół projektan­tów zrealizował ją z szacunkiem dla pracy konser­watorskiej, historii oraz trudnego wnętrza

wyróżnienie Marszałka Województwa Śląskiego 
Zdalny tłumacz
producent: Niuans s.c. Małgorzata Malcharczik-Dziura Franciszek Malcharczik, Gliwice
projekt: Natalia Kacprzyk, Łukasz Szczęsny, Jakub August (TENKA sc)

Pomysł na usługę powstał w odpowiedzi na zmieniające się trendy w branży tłumaczeniowej, spowodowane przede wszystkim ekspansją tłumaczeń maszynowych, jak choćby Tłumacz Google. Kluczową rolę w projekcie odgrywa przede­finiowanie klasycznej funkcji tłumacza jako trzeciej strony, tworzącej lub weryfikującej treść, na zdalne i aktywne wsparcie w procesie komunikacji – m.in. tłumaczenie bieżącej korespondencji czy moderowanie spotkań biznesowych, wspieranie organizacyjne i narzędziowe. Nowa usługa przestała być wyłącznie tłumaczeniem, a została rozszerzona do wspierania przedsiębiorców w efektywnym budowaniu przewagi konkurencyjnej w szybko zmieniającej się rzeczywistości. Usługa została stworzona jako nowy model biznesowyw oparciu o rozpoznanie trendów rynkowych oraz potrzeb potencjalnych klientów.

wyróżnienie Stowarzyszenia Twórców Grafiki Użytkowej (STGU)
System Informacji Miejskiej dla Katowic, tablice numeryczne i ulicowe
wdrożenie: Urząd Miasta Katowice, Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach
projekt: zespół Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach reprezentowany przez główne projektantki: Agnieszkę Nawrocką i Zofię Oslislo-Piekarską
przygotowanie wykonawcze: Linia s.c., Wrocław
produkcja: UTAL Sp. z o. o., Poznań-Gruszczyn

Projekt Systemu Informacji Miejskiej powstał w ramach interwencji projektowej przeprowadzo­nej przez ASP we współpracy z miastem Katowice oraz firmami Linia i Utal odpowiedzialnymi za dokumentację produkcyjną oraz wdrożenie. Zakres prac wiązał się z zaprojektowaniem informacji ulicowej i numerycznej. Założenia funkcjonalne obejmowały wysoką czytelność, ekonomię zapisu, rozróżnialność znaków, zastosowanie kodów wspierających łatwe odszukiwanie kategorii infor­macji oraz użycie zestawu kolorystycznego umoż­liwiającego wysoką zauważalność przy zmiennych warunkach atmosferycznych i różnorodnych tłach. Z powstaniem elementów systemu wiąże się histo­ria projektantów-aktywistów, którzy nie chcieli zgodzić się, aby miasto zalały miernej jakości ozna­czenia – w krótkim czasie skrzyknęli się i stworzyli rozwiązania możliwe do wdrożenia.

wyróżnienie jury konkursu
Hearts Pub: Play & Drink
wdrożenie: Hearts Pub, Gliwice
projekt: Michał Markiewicz, Kasia Olejarczyk, Kamila Figura, Sebastian Wojdakowski, Justyna Niwińska (Michał Markiewicz Studio)

Hearts Pub to pierwszy w Gliwicach pub gamingowy. Położony w pobliżu osiedla akademickiego lokal jest miejscem, w którym można spotkać się ze znajo­mymi, zagrać w grę planszową lub pograć na konsoli. Stworzona na jego potrzeby identyfikacja czerpie z różnych znanych stylów projektowania, a język wizualny zbudowany jest na zasadzie przenikania się kontrastujących elementów. Ekspresyjne i psycho­deliczne ilustracje zestawiono z pikselowymi ikonami, dyskretne bilardowe zielenie skontrastowano z seledynowym nadrukiem wykonanym kolorami spotowymi, a krój gotycki sąsiaduje z literami typu monospace. Przewrotna gra stylami jest obecna we wszystkich elementach identyfikacji i udowadnia, że zasada kontrastu i dysonansu jest możliwa także tam, gdzie ciepłe wnętrza pubu spotykają się z pikselowym stylem czy oldskulowymi grami.


Śląska Rzecz. Wystawa pokonkursowa
3.06-17.07.2022 przedłużona do 11.09.2022
Zamek Cieszyn 

aranżacja wystawy: Ergo Design sp. z o.o
Marzena Pigoń, Magdalena Paleczny

projekt graficzny: Muflon Studio
Weronika Mehr, Maria Prochaczek

koordyancja wystawy pokonkursowej: 
Wioletta Beczek, Aleksandra Obracaj, Zamek Cieszyn W nieustannie zmieniającej się rzeczywistości, po niełatwych doświadczeniach ostatnich dwóch lat, utwierdziliśmy się w przekonaniu, że wartości przyświecające organizacji konkursu Śląska Rzecz są wciąż aktualne! Doceniamy w nim lokalność połączoną z odwagą myślenia poza schematami i gotowością reagowania na potrzeby ludzi. Wierzymy, że mądre i odpowiedzialne projektowanie jest potrzebne, by móc poprawiać jakość życia. Ale ważne jest działanie zespołowe – na przykład projektantów z firmami, instytucjami lub organizacjami trzeciego sektora.

Mamy nadzieję, że tegoroczna edycja konkursu przyniesie kolejne dobre praktyki z woj. śląskiego i opolskiego! Zachęcamy do zgłaszania projektów do 31 marca 2022. Termin przyjmowania zgłoszeń przedłużony do 4 kwietnia 2022. Zgłoszenia nadesłane do 18 marca  – koszt uczestnictwa: 200 zł, od 19 do 31 marca 2021 – 300 zł. 

Warto wziąć udział w konkursie Śląska Rzecz, ponieważ:

1. Docenia on odwagę myślenia poza schematami i gotowość poszukiwania rozwiązań, poprawiających jakość codziennego życia. Jego uczestnicy to "twórcy lepszej codzienności".

2. Nagrody i nominacje to potwierdzenie najwyższej jakości, a także certyfikat dbałości o ludzi – widzów, klientów, mieszkańców.

3. To jedyny regionalny konkurs designu, promujący lokalność zgodnie z ideą: myśl globalnie, działaj lokalnie. Nagrodzone i wyróżnione projekty to najlepsze przykłady na świadomość i dumę z lokalnych zasobów.

4. Liczą się w nim nie tylko dobre pomysły, ale też jakość ich wdrożenia, dzięki dostrzeżeniu potrzeb ludzi korzystających ze zgłoszonych projektów.

5. Pokazuje, że design to skuteczne narzędzie, pozwalające wyróżniać się na rynku, szybciej dostosowywać się do zmian i reagować na oczekiwania odbiorców.

6. Doceniana jest praca zespołowa – nagradzane są obie strony procesu, czyli projektanci oraz  firmy lub instytucje wdrażające.

7. Przygotowanie zgłoszenia nie jest skomplikowane i nie zajmuje dużo czasu. Wystarczy wypełnić formularze on-lineŚląska Rzecz
to konkurs doceniający wysoką jakość wzorniczą oraz funkcjonalne i innowacyjne rozwiązania projektowe.

kategorie konkursowe:
– produkt,
– grafika użytkowa,
– usługa,
– wystawiennictwo.

zapraszamy do udziału:
firmy, projektantów, organizacje pozarządowe, instytucje publiczne

zgłaszane projekty:
muszą być wdrożone w życie w 2021 roku w woj. śląskim i/lub opolskim – wyjątek stanowi kategoria: wystawiennictwo.

oceniamy projekty pod kątem:
– innowacyjności rozwiązań,
– zrównoważonego rozwoju,
– dostrzeżenia potrzeb użytkowników, w tym osób starszych i niepełnosprawnych,
– procesu projektowego,
– funkcjonalności i ergonomii,
– jakości wykonania i użytych materiałów,
– estetyki.

termin przyjmowania zgłoszeń:
do 31.03.2022 przedłużony do 4 kwietnia 2022

ogłoszenie wyników i gala wręczenia nagród:
3.06.2022, Zamek Cieszyn

wystawa pokonkursowa:
3.06-17.07.2022, Zamek Cieszyn

organizator:
Zamek Cieszyn

patronat honorowy:
Marszałek Województwa Śląskiego
Marszałek Województwa Opolskiego 
Burmistrz Miasta Cieszyna 
Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach

partnerzy:
Stowarzyszenie Projektantów Form Przemysłowych
Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej
Stowarzyszenie Zjednoczeni Designem

Śląska Rzecz 
ogłoszenie wyników i gala wręczenia nagród:
3.06.2022
Wzgórze Zamkowe

wystawa pokonkursowa:
3.06-17.07.2022
przedłużona do 11.09.2022
Zamek Cieszyn

aranżacja wystawy: 
Ergo Design sp. z o.o
Marzena Pigoń, Magdalena Paleczny

projekt graficzny:
Muflon Studio
Weronika Mehr, Maria Prochaczek

koordyancja wystawy pokonkursowej: 
Wioletta Beczek, Aleksandra Obracaj, Zamek Cieszyn 


Informacje o konkursie:
Wioletta Beczek,
wbeczek@zamekcieszyn.pl
tel. 33 851 08 21 wew. 34
lub 502 261 469
Pliki do pobrania