Manifest Designu
Zapraszamy do wspierania inicjatywy, dzielenia się pomysłami i dobrymi praktykami. Czytajcie i piszcie, co o tym sądzicie. 

Manifest Designu to inicjatywa Zamku Cieszyn, której celem jest lepsze wykorzystanie możliwości, jakie daje design dla poprawy jakości życia i pobudzania wzrostu gospodarczego. To głos wzywający do stworzenia Polskiej Polityki Innowacyjności poprzez design, bazującej na: konkurencyjnych produktach i usługach, innowacyjnym sektorze publicznym, badaniach w designie, edukacji i kompetencjach w zakresie designu, społecznej innowacji poprzez design i spójnej promocji designu. 

Tekst opracował Piotr Świątek, doktorant na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, prowadzący badania z zakresu zarządzania designu i polityk designu. Manifest powstał po warsztatach w Łodzi i w Katowicach, które zorganizował Zamek Cieszyn jako partner projektu See Platform. Przy pracy nad nim swoją radą służył prof. Michał Stefanowski, wiceprezes Stowarzyszenia Projektantów Form Przemysłowych. Brzmienie manifestu było konsultowane przez środowisko projektantów i promotorów designu.

Dokument podpisało kilkadziesiąt osób m.in. projektanci, przedsiębiorcy i dysydenci. 4 lutego 2013 Manifest został wręczony Prezydentowi RP Bronisławowi Komorowskiemu podczas jego wizyty w Cieszynie. Dokument otrzymali także Jan Olbrycht, Poseł do Parlamentu Europejskiego, Aleksandra Trybuś, Posłanka na Sejm RP, Janusz Piechociński, Wiceprezes Rady Ministrów i Minister Gospodarki, Elżbieta Bieńkowska,  Minister Rozwoju Regionalnego, Monika Smoleń,  Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego,  Alicja Adamczak, Prezes Urzędu Patentowego RP. 

Informacje na temat Manifestu Designu można śledzić na:
www.facebook.com/ManifestDesignu
 
 
Manifest powstał w ramach projektu „SEE – Sharing Experience Europe – Policy Innovation Design”, współfinansowanego ze środków Komisji Europejskiej w ramach Plan of the European Design Innovation Initiative.


Opinie, głosy, postulaty...
wyślij na adres:
pswiatek@zamekcieszyn.pl


Pliki do pobrania