Graduation Projects w Berlinie
Wystawa "Graduation Projects IN ACTION" gości w Berlinie.
 
Po raz pierwszy na Międzynarodowym Festiwalu Designu w Berlinie zagości Zamek Cieszyn z wystawą "Graduation projects IN ACTION. DMY Berlin 2012", pokazując najciekawsze dyplomy absolwentów studiów projektowych z Polski, Czech, Słowacji i Węgier. 
Wystawa ta to nie tylko prezentacja najlepszych projektów z Europy Środkowo Wschodniej, ale także aktywna formuła, zapraszająca do wspólnego działania, uzupełniona o szereg akcji, spotkań i warsztatów autorstwa samych młodych projektantów. 

Co roku Berlinie odwiedzają znane twarze światowego designu, a także młodzi, jeszcze szerzej nieznani, eksperymentujący projektanci, którzy prezentują nowe produkty, prototypy oraz projekty przyszłości. Wystawie towarzyszą  sympozja, wykłady i warsztaty, wskazujące trendy światowego wzornictwa i pokrewnych mu dyscyplin. Podczas Festiwalu najlepszy produkt jest wyróżniany DMY Award.

Tym bardziej cieszy, że organizatorzy dostrzegli potencjał jedynego  środkowoeuropejskiego przeglądu najlepszych projektów dyplomowych i zaprosili Zamek Cieszyn do uczestnictwa w Festiwalu. Zaproszenie to stwarza młodym polskim projektantom szansę na zaprezentowanie swoich pomysłów na arenie międzynarodowej.

"Graduation Projects IN ACTION" będzie można zobaczyć w Berlinie 6-10 czerwca. 
The exhibition "Graduation Projects in Action" will go to Berlin

The Cieszyn Castle for the first time will attend at DMY International Design Festival Berlin with the exhibition "Graduation Projects in Action. DMY Berlin 2012", to show the most interesting graduation projects from Poland, Czech Republic, Slovakia and Hungary.

This exhibition not presented only  the best projects in Central and Eastern Europe, but also is enriched with activities, workshops, discussions, actions for visitors organized by the young designers.

At the yearly DMY International Design Festival Berlin both renowned and young, experimental designers launch new products, prototypes and foresighted projects.

The exhibition is accompanied by a wide program of symposia, designer-talks and workshops, able to reflect current topics of contemporary design and to reveal necessary future trends of design and its related disciplines. Furthermore DMY yearly assigns the DMY Awards for excellent projects.

Even more pleased that the organizers recognized the potential of review of the best graduation projects and invited the Cieszyn Castle to participate in the Festival. This invitation gives young designers from Central and Eastern Europe opportunity to present their ideas in the international arena.


Partnerami wystawy są/ partners of the exibition:

Zamek Cieszyn
(Polska)
2+3d Kwartalnik Projektowy (Polska)
Galeria ZERO w Berlinie (Niemcy)
Typo Magazine (Czechy)
Articsók Studio, Kft. (Węgry)
1977 (Słowacja)
 


Projekt jest współfinansowany przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki.

Projekt jest współfinansowany przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej.