W obronie Marka Cecuły
Nie zgadasz się z decyzją o odwołaniu Marka Cecuły ze stanowiska dyrektora Design Centrum Kielce? Możesz podpisać się pod listem otwartym do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Prezydenta Kielc.
List otwarty
do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Bogdana Zdrojewskiego
oraz Prezydenta Miasta Kielce
Wojciecha Lubawskiego Warszawa, 26.07.2012Szanowni Państwo,
piszemy do Państwa w związku z decyzją dyrektora Wzgórza Zamkowego w Kielcach pana Janusza Knapa o zwolnieniu ze stanowiska dyrektora artystycznego Design Centrum Kielce pana Marka Cecuły.

Decyzja o zwolnieniu światowej sławy artysty, projektanta, kuratora i pedagoga (między innymi Royal College of Art w Londynie), jakim jest pan Marek Cecuła, jest dla całego środowiska projektowego i artystycznego w Polsce szokiem i skandalem.

Używamy tak mocnych słów, gdyż jako polscy projektanci, artyści i ludzie związani z dizajnem wiązaliśmy wiele nadziei z Design Centrum Kielce. Cieszyliśmy się, że powstaje w Kielcach miejsce, w którym dojdzie do wymiany myśli dotyczącej dizajnu, miejsce, w którym dyskusje, wystawy, wykłady będą na najwyższym światowym poziomie. Cieszyliśmy się, że władze miasta Kielce wykazały się mądrą, dalekosiężną wizją rozwoju miasta i postanowiły zainwestować w dizajn. Wierzyliśmy, że powstanie Design Centrum w Kielcach, przyniesie korzyści nie tylko dla środowiska projektowego i artystycznego w Polsce i na świecie, ale również dla mieszkańców Kielc, którzy będą mieli placówkę kultury na najwyższym poziomie, a renoma DCK przyciągnie do Kielc wielu zwiedzających i wpłynie na rozwój miasta. Gwarancją wysokiego poziomu merytorycznego i artystycznego był, zwolniony w skandaliczny sposób, Marek Cecuła.

Potencjał DCK i renoma związana z dorobkiem artystycznym i projektowym Marka Cecuły, sprawiły, że wielokrotnie byliśmy pytani o Kielce przez kolegów projektantów i artystów ceramików z całego świata. Wszyscy byli zaciekawieni tym, co w Kielcach będzie się dziać, ze względu na to, że inicjatorem DCK był Marek Cecuła, którego nazwisko znane jest im wszystkim.

Marek Cecuła wraz z zespołem pracowali przez ostatnie cztery lata, aby doprowadzić do powstania DCK. Światowa renoma Marka Cecuły spowodowała, że o DCK i o Kielcach usłyszeli projektanci i artyści z całego świata. Otwarcie DCK dzięki energii i pasji Marka Cecuły stało się wydarzeniem na światowym poziomie.

Zwolnienie Marka Cecuły uderza w rozwój polskiej kultury i polskiego dizajnu. Tym listem chcemy wyrazić zdecydowany sprzeciw wobec decyzji dyrektora Janusza Knapa i żądamy przywrócenia Marka Cecuły na stanowisku dyrektora artystycznego DCK.

Liczymy, że Minister Kultury oraz Prezydent Miasta Kielce, mając na uwadze dobro i przyszłość polskiej kultury oraz rozwój miasta Kielce, przywrócą Marka Cecułę na stanowisko dyrektora artystycznego DCK, wspierając głos polskiego środowiska projektowego.

 


Podpisz: List do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Podpisz: List do Prezydenta Miasta Kielce