Graduation Projects 2022
Zgłoś swoją pracę dyplomową!
 
Zapraszamy do wzięcia udziału w 21. edycji przeglądu najlepszych prac dyplomowych z grafiki użytkowej i wzornictwa z Krajów Wyszehradzkich.

Prace w postaci ilustracji i krótkiego opisu można wgrywać do 31 października 2022 roku za pomocą formularza zgłoszeniowego. Szczegóły, w tym, regulamin przeglądu i formularz zgłoszeniowy są dostępne na stronie www.graduationprojects.eu w zakładce „Weź udział”.

Do przeglądu zgłaszane mogą być tylko prace dyplomowe obronione w okresie od 2 listopada 2021 do 31 października 2022 w szkołach krajów Grupy Wyszehradzkiej, bądź przez obywateli Polski, Republiki Czeskiej, Słowacji i Węgier na uczelniach zagranicznych.

Wystawa:
Prace laureatów przeglądu zostaną zaprezentowane na wystawie w Cieszynie w pierwszym kwartale 2023 roku w Zamku Cieszyn.