ABC Przedsiębiorczości
Zapraszamy na kolejną odsłonę warsztatów, podczas których osoby zamierzające założyć własną firmę zdobędą praktyczne porady i wskazówki. 

ABC Przedsiębiorczości
Termin: 28 lutego – 1 marca  2014 r.
Miejsce: sala konferencyjna w Oranżerii Zamku Cieszyn
Program:
Piątek
15.00 – 15.30 Wsparcie dla osób bezrobotnych i zainteresowanych otwarciem własnej firmy.
Oferta Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach
Weronika Paluch, doradca przedsiębiorczości, Filia WUP w Bielsku-Białej
15.30 – 15.45 Oferta Stowarzyszenia Bielskie Centrum Przedsiębiorczości i OWES.
Joanna Kocoń, reprezentant BCP, specjalista ds. informacji OWES subregionu południowego
15.45 – 16.45 Dotacje PUP na założenie firmy. Wypełnianie formularzy. Kompleksowa oferta dla przedsiębiorców.
Małgorzata Szoblik, inspektor działu Instrumentów Rynku Powiatowego Urzędu Pracy w Cieszynie
16.45 – 17.00 Oferta Enterprise Europe Network dla MSP. Prowadzenie działalności na Jednolitym Rynku Europejskim.
Lucyna Sikora, Dyrektor Zespołu ds. Doradztwa i Informacji Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego
17.00 – 17.30 Leasing i factoring– tarczą podatkową dla przedsiębiorcy.
Michalina Szymura, kierownik Zespołu Przedsiębiorstw, Oddział 1 w Cieszynie  PKO Bank Polski
17.30– 18.00 Oferta Zamku Cieszyn, Klubu Przedsiębiorcy i Punktu Konsultacyjnego.
Anna Kańska-Górniak, koordynator Klubu Przedsiębiorcy
Katarzyna Kruszy, koordynator PK
18.00 – 19.00  ABC rejestracji firmy - warsztaty wypełniania dokumentów.
Zofia Gruszczyk, kierownik referatu Działalności Gospodarczej UM w Cieszynie
------------------
15.00 – 18.00  Porady i pomoc z zakresu omówienia pomysłu na swój biznes, pozyskania funduszy na jego prowadzenie.
Katarzyna Kruszy, koordynator PK w Cieszynie

Po panelach istnieje możliwość skorzystania z porad z prowadzącymi.

Sobota
10.00 – 11.45  Przedsiębiorca jako płatnik. Wybór formy opodatkowania, PKD, VAT. Kasy fiskalne. Terminy składania zeznań do US i ZUS. Współpraca przedsiębiorcy z biurem podatkowym.
Dorota Kawulok, Kancelaria Podatkowa "Powiernik"
11.45 – 12.00  Przerwa
12.00 – 13.00  Droga do mojej firmy - wskazówki, dobre praktyki i doświadczenia przekazane przez właścicieli nowo powstałych firm działających z sukcesem na rynku lokalnym.
13.00 – 13.10  Przerwa
13.10 – 14.30  ABC komunikacji wizualnej w firmie. Jak Cię widzą, tak Cię piszą.
Ewa Gołębiowska, Dyrektorka Zamku Cieszyn
-------------------
11.45 – 13.30 Konsultacje przedstawicieli: firm, doradcy podatkowego.

Zgłoszenia: do 26 lutego, formularz zgłoszeniowy (w pliki do pobrania)
Koszt: bezpłatnie - mieszkańcy Cieszyna, studenci (za okazaniem ważnej legitymacji), osoby bezrobotne z powiatu cieszyńskiego (aktualne zaświadczenie z PUP); 50 zł - pozostali mieszkańcy powiatu cieszyńskiego; 100 zł - osoby spoza powiatu    

Wpłaty należy dokonać do 26 lutego 2014 r. na konto:
ING Bank Śląski o/Wodzisław  53 1050 1403 1000 0022 8888 9161 z dopiskiem ABC.
 
 
 
 


ABC Przedsiębiorczości
28.02-1.03.2014

Informacje:
Dział Przedsiębiorczości i Punkt Konsultacyjny
parter w budynku Oranżerii 
ul. Zamkowa 3 abc
tel. 33 851 08 21 w. 22 
biuroklub@zamekcieszyn.pl
Pliki do pobrania