Konsultacje społeczne
Dobiegają końca prace nad projektem Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013-2020. To ostatni moment, by zgłosić swoje uwagi podczas konsultacji społecznych. 

Trwa końcowy etap prac nad projektem Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013-2020 opracowanym w ramach projektu "Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego(III)".
Przed nami końcowe konsultacje społeczne, do udziału w których są zaproszeni uczestnicy regionalnych środowisk zaangażowanych w rozwój proinnowacyjny Województwa Śląskiego. 

Konsultacje zaplanowano na:
- 15 listopada 2012 r. godz. 9.00-12.00 (sala błękitna Urzędu Marszałkowskiego)
- 20 listopada 2012 r. godz. 9.00-12.00 (sala szara-nr 275 Urzędu Marszałkowskiego)


Osoby zainteresowane tematem są proszone o potwierdzenie uczestnictwa w konsultacjach poprzez rejestrację na stronie (link), gdzie można również znaleźć program spotkań, projekt Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013-2020 oraz  formularz dotyczący zgłaszania zmian do projektu Strategii.


Dodatkowych informacji udziela:
Zespół ds. Regionalnej Strategii Innowacji,
Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego,
tel. 32 77 40 458 (460), e-mail: jdejka@slaskie.pl

Przyjęcie przedmiotowego dokumentu przez Sejmik Województwa Śląskiego planowane jest na grudzień 2012 r.Prace nad projektem "Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013-2020" są prowadzone przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu systemowego pt. "Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji województwa śląskiego" Poddziałania 8.2.2. Regionalne Strategie Innowacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Opracowanie projektu "Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013-2020" jest zadaniem Zespołu Naukowego koordynowanego przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, przy współpracy ekspertów Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach, Parku Naukowo-Technologicznego "Technopark Gliwice" oraz Zespołu ds. Regionalnej Strategii Innowacji Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego.