Szkoła Miejskich Ogrodników - konkurs dla szkół i przedszkoli
KONKURS NA UTWORZENIE 6 OGRODÓW W CIESZYŃSKICH PLACÓWKACH EDUKACYJNYCH

Ogłaszamy konkurs na ciekawe pomysły „zazieleniania” terenów wokół placówek edukacyjnych i we wnętrzach budynków. Marzy nam się aby wokół szkół i przedszkoli powstały ogrody warzywne, sady, parki kieszonkowe, łąki kwietne, a nawet zielone ściany czy eksperymentalne instalacje.
 
Zadanie konkursowe polega na przedstawieniu koncepcji zagospodarowania terenu wokół szkoły/ przedszkola lub wewnątrz placówki edukacyjnej, który będzie zrealizowany wiosną tego roku.

Oprócz pomysłu na “zieloną realizację” liczyć się będzie: plan wykorzystania powstałego miejsca do działań dydaktycznych – edukacji przyrodniczej, klimatycznej i ekologicznej oraz zaangażowanie społeczności - rodziców, dziadków, mieszkańców miasta w jego powstanie i funkcjonowanie.

Zamek Cieszyn zapewnia nagrody w postaci 6 grantów rzeczowych o wysokości 8000 złotych.

Ogródki, nasadzenia mają zostać wykonane samodzielnie przez społeczność szkolną/ przedszkolną (uczniowie, nauczyciele, rodzice) według przedstawionego planu i kosztorysu.

Ważne terminy:

1. Konkurs trwa od dnia 12 lutego 2024 r. do 28 lutego 2024 r.
2. Przyjmowanie zgłoszeń do 28 lutego 2024 r. (liczy się data odbioru dokumentów w siedzibie Zamku Cieszyn).
3. Ogłoszenie wyników Konkursu odbędzie się 6 marca 2024 r.
4. Przekazanie grantów rzeczowych - roślinności i innych elementów - do 4 kwietnia 2024 r.
5. Realizacja projektów – do 14 kwietnia 2024 r.
 
Regulamin konkursu, umowa uczestnictwa oraz formularz zgłoszeniowy i wzór kosztorysu znajduje się po prawej stronie tego artykułu w dziale Pliki do pobrania.
 
UWAGA: W dniu 23.02.2024 został zmieniony Regulamin i umożliwiono udział w konkursie żłobkom miejskim,  regulamin w tym celu dostosowano i zmieniono. Pozostałe kryteria pozostają bez zmian.
Wszelkich informacji i doradztwa udziela koordynatorka Anna Jach-Falkiewicz tel. 33 851 08 21, wew. 29, 539 988 992, e-mail: afalkiewicz@zamekcieszyn.pl
 ---------------------
Przedsięwzięcie Zielone sąsiedztwo realizowane jest w ramach projektu "Cieszyn – miasto samowystarczalne", finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 w ramach programu "Rozwój lokalny".


Informacje i doradztwo
Anna Jach-Falkiewicz
tel. 33 851 08 21, wew. 29,
tel. 539 988 992
e-mail: afalkiewicz@zamekcieszyn.pl
Informacje i doradztwo
Anna Jach-Falkiewicz
tel. 33 851 08 21, wew. 29,
tel. 539 988 992
e-mail: afalkiewicz@zamekcieszyn.pl
Pliki do pobrania