Human City Design Award 2020
Zachęcamy do udziału. Trwa przyjmowanie zgłoszeń. 


W 2018 roku Seoul City ogłosiło się "Human City Design Seoul" (humancitydesignaward.or.kr/2020_en/). Deklaracja ta jest odpowiedzią na to, czego świat potrzebuje właśnie teraz, ze społeczeństwem przekonanym, że musimy pokonywać szkodliwe skutki wykluczania ludzi, materializmu oraz problemów środowiskowych i zaprojektować zrównoważone środowisko miejskie, w którym człowiek może cieszyć się kreatywnym życiem. Z tą nadzieją, już po raz drugi zostanie wręczona "Human City Design Award" projektantom lub grupom, zajmującym się kwestiami środowiska miejskiego i proponującym nowe wizje rozwiązywania określonych problemeów z wykorzystaniem kreatywnego projektowania. 

Human City Design Award 2020 (HCDA) organizowana jest przez Seoul Design Foundation i Seoul Metropolitan Government.  

Temat: Projektowanie zrównoważonego miasta na rzecz harmonijnego związku człowieka z otoczeniem 

Cele

1/ Budowanie poprzez design zrównoważonego ekosystemu miejskiego dla harmonijnego związku między ludźmi a środowiskiem;
2/ Włączenie się w dyskusję o designie widzianym jako kreatywne rozwiązywanie złożonych problemów społecznych w mieście i rozszerzenie jego naprawczych efektów;
3/ Przyczynienie się do tego, by sektor projektowania przyczynił się do rozwoju ludzkości.

Zakres:
Wdrożenie projektu (produkt, przestrzeń / środowisko, komunikacja, system i usługa itp.) nie może być starsze niż sprzed 5 lat. Zgłoszenie powinno przyczyniać się do bardziej harmonijnej relacji między człowiekiem a człowiekiem, człowiekiem i społeczeństwem, człowiekiem a otoczeniem, człowiekiem a naturą.  

Kwalifikacje:
Osoby lub organizacje, które mają doświadczenie w dziedzinie projektowania (bez ograniczeń zawodowych i listów polecających)

Nagrody:
- I Nagroda Główna dla jednego laureata [Human City Design Grand Prize]
- 10 nagród  dla finalistów

Nagroda główna:
100 000 000 wonów (KRW)
* o wartości 85 000 USD lub 76 000 EUR (zmienne w zależności od kursu wymiany)

Terminy:
Oficjalne ogłoszenie przeglądu: 1 kwietnia - 20 lipca 2020
· Rejestracja wstępna: 25 maja - 18 czerwca 2020 (opcjonalnie)
· Rejestracja:  22 czerwca - 20 lipca 2020 (ostateczny termin)

Przegląd: 21 lipca - 21 września 2020
Ogłoszenie zwycięzcy: 22 września 2020
Ceremonia wręczenia nagród: 22 września 2020 

Powyższy harmonogram może ulec zmianie z powodu Covid 19. 

Informacje: humancitydesignaward.or.kr/2020_en/