Szkoła Miejskich Ogrodników - rozstrzygnięcie konkursu
W dniach 12 - 28 lutego 2024 roku przyjmowaliśmy wnioski od żłobków miejskich, przedszkoli, szkół podstawowych i średnich na ekologiczne zagospodarowanie terenów zieleni i wnętrz placówek – polegające na zakładaniu lub rozwijaniu ogrodów, nasadzeniach drzew i krzewów, tworzeniu łąk kwietnych, parków kieszonkowych, zapobieganiu utracie wody poprzez instalowaniu pojemników na deszczówkę itp. 
Nasza akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem i wpłynęło łącznie 17 ofert.
 
WSZYSTKIE pomysły i oferty są bardzo ciekawe, przygotowane profesjonalnie, przedstawiające plany na działania edukacyjne i wzmacniające relacje rówieśnicze i międzypokoleniowe.
 
Komisja miała naprawdę trudne zadanie.
 
Bardzo dziękujemy dyrektorom, nauczycielom, uczniom i społeczności placówek za zaangażowanie i tak liczny udział w konkursie.
 
Do konkursu przyjęto 17 wniosków, w tym:
1 wniosek – żłobek miejski,
8 wniosków – przedszkoli,
5 wniosków – szkół podstawowych,
3 wnioski - szkół średnich.
 
W dniu 5 marca 2024 roku Komisja w składzie: Magdalena Chorąży-Suchy – Dyrektor Zamku Cieszyn, Anna Sowińska – Zamek Cieszyn, Aleksander Dorda - Urząd Miejski w Cieszynie - Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Natalia Kałuża - Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego, Artur Cygan-Poraziński- Fundacja Anielski Młyn, rozstrzygnęła konkurs.
 
Do realizacji wybrano 6 najciekawszych pomysłów.
 
Przy wyborze kierowano się kryteriami formalnymi oraz kryteriami merytorycznymi.
Ocenie podlegała:
a) koncepcja zagospodarowania terenu wokół placówki edukacyjnej/opiekuńczej lub wewnątrz placówki edukacyjnej/opiekuńczej, kosztorys realizacji
b) ogólne wrażenie estetyczne, innowacyjność, funkcjonalność, dostosowanie do otoczenia, układ kompozycyjny i dobór roślin,
c) wykorzystanie ogródka do pracy dydaktycznej i aktywizacji społecznej - wzmacniania relacji rówieśniczych / międzypokoleniowych.
 
Przedstawiamy LISTĘ WYBRANYCH PLACÓWEK  (patrz: pliki do pobrania, u góry, po prawej stronie tego artykułu).
 
Zwycięzcom gratulujemy!


Przedsięwzięcie Zielone sąsiedztwo realizowane jest w ramach projektu "Cieszyn – miasto samowystarczalne", finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 w ramach programu "Rozwój lokalny".
 
Zielone sąsiedztwo - razem zazieleniamy Cieszyn
Informacje:
Anna Jach-Falkiewicz,
tel. 33 851 08 21, wew. 29
tel. 539 988 992
afalkiewicz@zamekcieszyn.pl