Innowacyjne rzemiosło. Publikacja podsumowująca

Jak się miewa "nowe rzemiosło" i jakiego wsparcia potrzebuje – zachęcamy do lektury. 

– W ciągle zmieniającym się świecie potrzebujemy rzemiosła bardziej niż kiedykolwiek dotąd – podkreśliła Nicky Dewar, przedstawicielka Craft Council, która odwiedziła Zamek Cieszyn, a pretekstem do wizyty było dwudniowe spotkanie "Innowacyjne rzemiosło". Wzięli w nim udział przedstawiciele instytucji i organizacji zajmujących się w Polsce ochroną i rozwojem dziedzictwa kulturowego, w tym rzemiosła. 

Celem spotkania była wymiana doświadczeń osób, które działają na styku tradycji i projektowania, nawiązanie relacji i zdiagnozowanie potrzeb projektantów oraz rzemieślników, którzy chcą rozwijać swoje rzemiosło.  Zamek odwiedzili nie tylko przedstawiciele brytyjskiego Crafts Council, ale również Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowego Instytutu Dziedzictwa, wyższych uczelni, a także projektanci i rzemieślnicy z całej Polski.  Uczestnicy wymienili się doświadczeniami, poznali najlepsze praktyki w zakresie działań na styku rzemiosła i projektowania, odwiedzili też wyjątkowe cieszyńskie warsztaty: pracownię rusznikarza Jerzego Wałgi, ceramika Bogdana Kosaka i Stowarzyszenie Serfenta.

Drugi dzień miał warsztatowy charakter, a jego celem było zdiagnozowanie  potrzeb współczesnych rzemieślników i twórców oraz wypracowanie rekomendacji, które mogą stać ważnym głosem w planowaniu programów wsparcia.  Uczestnicy byli zgodni, że ważna jest ochrona rzemiosła, ale mocno podkreślali też znaczenie współczesnego kontekstu i  potrzebę dostrzegania "nowego rzemiosła" oraz odpowiedzi na potrzeby współczesnych odbiorców wyrobów rękodzielniczych. Diagnoza sytuacji oraz rekomendacje znalazły się w podsumowującej spotkanie publikacji (w pliki do pobrania).

Spotkanie było częścią działania pn. "Innowacyjne rzemiosło" dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu "Kultura - interwencje 2018. EtnoPolska". Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Narodowy Instytut Dziedzictwa, a parterami byli Cepelia i Stowarzyszenie Serfenta. 
 

 


Innowacyjne rzemiosło
12-13.11.2018 
Zamek Cieszyn 


Pliki do pobrania