Dizajn u źródeł na Warmia Mazury Design Festival

Inspirowane przez Zamek Cieszyn spotkania rzemieślników i projektantów zaowocowały wystawą "Dizajn u źródeł", którą można oglądać w Ostródzie i Olsztynie. 


Dizajn u źródeł - to wspólne hasło dla wszystkich inicjowanych przez Zamek Cieszyn przedsięwzięć, odwołujących się do tradycji, ale poszukujących nowych sposobów jej odczytania.

To szansa nawiązania relacji, poznania historii, zdobycia umiejętności, które przynoszą oryginalne produkty, a nawet usługi. Projektanci, "wędrując do źródeł", odkrywają tradycyjne techniki i naturalne materiały, by opowiadać o nich językiem współczesnych odbiorców. 

Wystawa "Dizajn u źródeł" pokazuje efekty czterech takich spotkań i zanurzenia projektantów w nieznanych im wcześniej światach, gdzie spotkali mistrzów rzemiosła, rękodzielników, ludzi, dla których takie materiały, jak wełna, szkło, drewno nie mają tajemnic. I nieważne, czy są to twórcy beskidzcy, mistrzowie rzemiosła z Turcji, rękodzielnicy z Opolskiego.  

Wystawa jest prezentowana na Warmia Mazury Design Festival w Ostródzie, 6-9 września (Expo Mazury Ostróda) oraz Olsztynie, 12 września - 10 października (Galeria Amfilada MOK).  

Warmia Mazury Design Festival to miejsce, gdzie spotykają się projektanci i producenci, pasjonaci z różnych zakątków Polski. Tegorocznym motywem przewodnim jest design sięgający do korzeni kulturowych regionów oraz projekty powstałe z inspiracji przeprowadzonych wcześniej analiz, badań etnograficznych. Stąd duży nacisk na wystawy regionalne. Więcej informacji: www.formwell.pl

Dizajn u źródeł
na Warmia Mazury Design Festival
6-9.09.2016, Ostróda
(Expo Mazury Ostróda)
12.09-10.10.2016, Olsztyn
(Galeria Amfilada MOK)
wernisaż: 13 września, godz. 17.00