Projektowanie publikacji papierowych i elektronicznych

Jak konstruować funkcjonalne, czyli czytelne, adekwatne do treści komunikaty, które biorą pod uwagę ich odbiorców? Zapraszamy na warsztaty projektowania publikacji.   

Podczas czterodniowego kursu uczestnicy nauczą się konstruować funkcjonalne komunikaty typograficzne na przykładzie fragmentów literatury pięknej oraz publikacji naukowych. Zdobędą praktyczne wskazówki, jak przygotowywać projekty czytelne, adekwatne do treści, biorące pod uwagę ich odbiorców oraz kontekst odbioru.

W programie warsztatów zaplanowano ćwiczenia praktyczne oraz wykłady dotyczące komunikacyjnych aspektów typografii, technologii oraz metodologii tworzenia komunikatów typograficznych (procesu projektowego). Poruszane tematy:

1. Czym jest typografia?
2. Czym są publikacje cyfrowe?
3. Relatywizacja stosowania reguł typograficznych.
4. Legibility, readability – złożone pojęcia.
5. Optymalizacja iteracji.
6. Złożoność procesu czytania.

miejsce:
Zamek Cieszyn
termin: 22–25 września 2015


informacje o prowadzących:

Martyna Bargiel – absolwentka i asystentka Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, specjalizuje się w edytorstwie, typografii i komunikacji wizualnej. Zainteresowana technologią, a szczególnie przełożeniem typografii na media cyfrowe.

Tomasz Bierkowski – projektant, krytyk, wykładowca akademicki – kierownik Pracowni Typografii Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Współpracuje z instytucjami kultury
oraz wydawnictwami. Autor książki „O typografii”.

formuła warsztatów:
wykłady, ćwiczenia praktyczne, korekty indywidualne i grupowe, finalne prezentacje

narzędzia:

każdy uczestnik musi dysponować własnym komputerem z zainstalowanym programem edytorskim InDesign (przynajmniej 5.5.), własnymi fontami oraz tabletem (w przypadku jego braku prosimy o przesłanie informacji organizatorowi)

zasady rekrutacji:

wszystkich zainteresowanych udziałem w warsztatach prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego wraz z portfolio (link do portfolio lub plik do 5 MB) na adres e-mail: akaleta@zamekcieszyn.pl do 31 sierpnia 2015  UWAGA! Termin przyjmowania zgłoszeń przedłużony do 5 września 2015!


Liczba miejsc jest ograniczona! O uczestnictwie nie decyduje kolejność zgłoszeń.
Wyniki zostaną ogłoszone 4 września 2015. Po ogłoszeniu wyników rekrutacji zakwalifikowani uczestnicy zostaną poproszeni o dokonanie wpłaty za udział w warsztatach.

koszt uczestnictwa:

600 zł – uczniowie i studenci
800 zł – pozostali uczestnicy

zakwaterowanie:

organizator nie pokrywa kosztów zakwaterowania, dojazdu i wyżywienia w trakcie trwania warsztatów

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania warsztatów w razie zbyt małej liczby zainteresowanych udziałem, o czym poinformuje na stronie internetowej (www.zamekcieszyn.pl) oraz korespondencyjnie.Projektowanie publikacji papierowych i elektronicznych

miejsce:
Zamek Cieszyn
termin: 22–25 września 2015

dodatkowych informacji udziela:
Anna Kaleta

tel. 33 851 08 21 wew. 35
akaleta@zamekcieszyn.pl

zgłoszenia do 5 września 2015!

formularz zgłoszeniowy oraz portfolio
(link do portfolio lub plik do 5 MB)
na adres: akaleta@zamekcieszyn.pl
Pliki do pobrania