Przedsiębiorczy Cieszyn
To profil z informacjami dla przedsiębiorców z Cieszyna. 


W sytuacji, gdy pojawia się tak wiele niewiadomych i tak wiele pytań, wiemy jak ważne jest dotarcie do rzetelnych informacji i osób, które udzielą wskazówek. Na profilu Przedsiebiorczy Cieszyn będzie można znaleźć przydatne kontakty, adresy, linki…

Zaczynamy od podstawowego pakietu, który będziemy rozszerzać. 

Wydział Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej UM w Cieszynie
tel. 33 4794 375
/informacje dotyczące m.in. zawieszenia, bądź wygłoszenia, firmy/

Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie 
tel. 33 851 49 91 (sekretariat); tel. 338 586 339, 338 586 328, 338 586 353 (rejestracja)
/informacje dla pracodawców oraz osób bezrobotnych/  
Informacja PUP na temat usług elektronicznych: cieszyn.praca.gov.pl

Oddział ZUS w Bielsku Białej 
tel. 33 825 30 71, 33 825 30 72, 33 825 30 73, 33 825 30 74, 33 825 30 62
/doradztwo i konsultacje dla przedsiębiorców w sprawie ulg i umorzeń/

PKO Bank Polski, Oddział 1 w Cieszynie 
Osoba do kontaktu: Błażej Górniak, Dyrektor Oddziału, tel. 692 410 432
/w sprawie ułatwień, które przygotował PKO Bank Polski dla swoich klientów – przedsiębiorców/

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bielsku- Białej 
lpibielsko@bcp.org.pl; tel. 500 161 150
/informacje o dostępnych formach wsparcia ze środków unijnych, w tym dotacjach i pożyczkach/

Urząd Skarbowy / Krajowa Informacja Skarbowa
tel. 22 330 03 30, 801 055 055

Konsultacje prawne dla przedsiębiorców
prawnik@zamekcieszyn.pl

Dział Przedsiębiorczości Zamku Cieszyn
przedsiebiorczosc@zamekcieszyn.pl


Przedsiębiorczy Cieszyn 
facebook.com/przedsiebiorczycieszyn