Scenariusze Świadomości
Jak wzmocnić klastry? Zapraszamy na Europejskie Warsztaty Scenariuszy Świadomości.    

Jak poszukiwać innowacyjnych rozwiązań sprzyjających rozwojowi klastrów? Jakie są bariery blokujące ich działania? Jakie pomysły na poziomie lokalnym, krajowym i unijnym służą  przyszłej współpracy klastrów?

Zapraszamy uczestników Ślaskiego Klastra Dizajnu do wymiany opinii i doświadczeń  podczas "European Awareness Scenario Workshop (EASW) – Europejskich Warsztatów Scenariuszy Świadomości", które odbędą się 26 czerwca 2012 w Zamku Cieszyn. Ich organizatorami są: Zamek Cieszyn, Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej wraz ze Stowarzyszeniem "Ośrodek wspierania turystyki, przedsiębiorczości i rozwoju lokalnego w Bielsku-Białej".

Cel Europejskich Warsztatów Scenariuszy Świadomości:
  • Poszerzenie wiedzy na temat poszukiwania innowacyjnych rozwiązań służących rozwojowi klastra;
  • Wymiana doświadczenia, opinii i pomysłów pomiędzy ekspertami oraz przedsiębiorcami na temat  wpływu klastrów na rozwój gospodarczy;
  • Identyfikacja problemów i barier w rozwoju klastra, poszukiwanie rozwiązań oraz dyskusja nad różnicami i podobieństwami między klastrami;
  • Generowanie nowych pomysłów i rozwiązań dla przyszłej współpracy, kreowanie działań, polityk i inicjatyw wspierających rozwój klastra na poziomie lokalnym, krajowym i unijnym;
  • Rozbudowanie pola współpracy między poszczególnymi klastrami i ich członkami.  
Warsztaty przyczynią się do poprawy jakości debat publicznych i stworzenia zrównoważonych relacji pomiędzy szeroko rozumianym społeczeństwem (klastrami, przedsiębiorstwami, samorządami, władzami lokalnymih/regionalnymi), a technologią i środowiskiem, sprzyjających rozwojowi gospodarczemu.

Warsztaty są skierowane do przedstawicieli lokalnych społeczności, wpływających lub zaangażowanych w procesy tworzenia i rozwoju klastrów, w tym. przedsiębiorców, administracji publicznej, władz lokalnych, organizacji badawczych i centrów technologicznych, uniwersytetów, organizacji wspierania biznesu, itd. 

Na bazie warsztatu zostanie opracowany wspólny Plan Działań, bazujący na wizjach i pomysłach zapewniających trwałą i stabilną współpracę oraz wsparcie przy wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań. Dzięki międzynarodowej współpracy w ramach C-Plus oraz warsztatów EASW i poszczególnych Partnerów Projektu, powstanie transnarodowy plan rozwoju klastrów, wzmacniający wspólne działania poszczególnych Uczestnikami Projektu.


Wypełnione formularze zgłoszeniowe prosimy przesłać na adres e-mail: jkielkowski@zamekcieszyn.pl lub wbeczek@zamekcieszyn.pl. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa dnia 18 czerwca 2012 roku. Ilośc miejsc jest ograniczona. 


Warsztaty są bezpłatne i odbywają się w ramach projektu "Projektu C-PLUS IMPLEMENTING WORLD-CLASS CLUSTERS IN CENTAL EUROPE" wdrażanego w ramach Programu Europy Środkowej, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.