Projekt Utworzenie Regionalnego Obserwatorium Innowacji
Głównym celem projektu jest wsparcie i usprawnienie zarządzania rozwojem regionu w zakresie regionalnego potencjału innowacyjnego oraz naukowo-technologicznego. Cel ten będzie realizowany poprzez rozszerzenie działalności Regionalnego Obserwatorium Innowacji, które pełnić będzie rolę lidera Sieci Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych (SO RIS).
 
Obserwatorium uwzględnia rozwój ekosystemu innowacji i budowę aliansów strategicznych w inteligentnych specjalizacjach regionu poprzez:   
                
 a) Przeprowadzenie regionalnych procesów badawczych:
 - „Foresight Technologii Województwa Śląskiego 2050” dla budowy nowej wizji innowacyjnego rozwoju technologii w regionie
 - Foresight w zakresie rynku pracy i edukacji w Województwie Śląskim 2050. Badanie w zakresie kompetencji – zawodów przyszłości i zdefiniowania kierunków kształcenia. 
 
b) Rozwijanie „Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania. Projekt jest skierowany do przedsiębiorstw, środowisk naukowych i otoczenia biznesu.  
 
W ramach projektu Zamek Cieszyn odpowiada za utworzenie i realizację Obserwatorium Designu.
Działanie Obserwatorium Designu zakłada monitorowanie wykorzystywania designu na terenie woj. śląskiego. Przedmiotem zainteresowania jest m.in. podejmowanie współpracy przedsiębiorców i podmiotów publicznych z projektantami, cele, do jakich wykorzystywany jest design  na Śląsku oraz stopień zaawansowania tych procesów. Jednocześnie monitorowane będą postawy i wybory śląskich projektantów, dotyczące zakładania firm projektowych na Śląsku oraz ich zaangażowania w innowacyjne procesy na terenie województwa. Dokonany zostanie przegląd wybranych procesów współpracy, w których design stanowi siłę napędową. Diagnozowane będą uwarunkowania i bariery wykorzystywania designu na Śląsku. Monitorowane będą również trendy związane z wykorzystywaniem designu na świecie oraz role przypisywane projektantom w rozwoju gospodarczym i społecznym. W działania Obserwatorium Designu zaangażowane jest konsorcjum: Zamek Cieszyn, Akademia WSB i Miasto Ogrodów.         
 
okres realizacji: listopad 2023 – październik 2025 
źródła finansowania: Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego), Priorytet: FESL.01.00-Fundusze Europejskie na inteligentny rozwój, Działania: FESL.01.03-Ekosystem RIS 
budżet: całkowity 8 363 471,48 PLN, Zamek Cieszyn: 279 387,50 PLN 
lider projektu: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego 
partnerzy projektu: Główny Instytut Górnictwa - Państwowy Instytut Badawczy, Park Naukowo Technologiczny "Technopark Gliwice" Sp. z o.o., Park Naukowo-Technologiczny "Euro-Centrum" Sp. z o.o., Politechnika Śląska, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Fundacja Wspierania Nanonauk i Nanotechnologii – NANONET, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych, SPIN-US Sp. z o.o., Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej Sp. z o.o., Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Akademia WSB, Katowice Miasto Ogrodów - Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek i Zamek Cieszyn.