Psychologia w biznesie
Co roku w lipcu Klub Przedsiębiorcy zaprasza na spotkanie poświęcone psychologii w biznesie. Tak też stało się i w te wakacje. Chętnych do poszerzenia wiedzy na warsztatach "Współpraca: biznes – samorząd – media", pomimo sezonu urlopowego, nie zabrakło. 

Prowadzący zajęcia Janusz Buzek, radny Sejmiku Województwa Śląskiego, a zarazem trener biznesowy, postawił na pracę w grupach. Każdy z zespołów musiał określić co uważa za misję swojej pracy lub działalności, co należy do jego najważniejszych zadań, a także za co odpowiadają jako członkowie rodziny, społeczeństwa oraz jako pracodawcy lub pracownicy. Zespoły tworzyli przedsiębiorcy, samorządowcy, bankowcy oraz przedstawiciele mediów.

Przedsiębiorcy mówili m.in. o tym, że spoczywa na nich odpowiedzialność za rozwój firm oraz za ludzi, którym dają pracę. I że chcieliby, żeby samorząd był otwarty na biznes i traktował ich jak partnerów. Z kolei samorządowcy podkreślali, że ich rola polega na służeniu mieszkańcom, a także inicjowaniu i popieraniu wszelkich przedsięwzięć sprzyjających rozwojowi miasta. Tym działaniom muszą przyglądać się media, których najważniejszym zadaniem jest rzetelne informowanie, ale i kontrolowanie. Natomiast bankowcy nie kryli, że ich głównym celem jest "realizowanie wyniku finansowego". Ale droga do tego celu oznacza ciągłe doszkalanie się pracowników, a z drugiej dostosowywanie oferty do potrzeb klientów i służenie im fachowym doradztwem.

Ćwiczenie, które zaproponował Janusz Buzek, pozwalało nie tylko określić jakie są dla danej grupy priorytety, ale było też okazją do rozmowy i wymiany opinii. Żeby jednak nie było za prosto, w drugiej części spotkania składy zespołów zostały wymieszane. – Chciałem, żeby uczestnicy musieli wejść w czyjąś skórę i spojrzeli na problemy z innego punktu widzenia. Tym bardziej, że próba wzajemnego zrozumienia to dobra podstawa do budowania zaufania, które jest ogromnym kapitałem społecznym – tłumaczył Janusz Buzek. Spotkanie zakończył zdaniem, które skierował przede wszystkim do przedsiębiorców i samorządowców: – Im więcej masz pieniędzy czy władzy, tym bardziej powinieneś być odpowiedzialny i jednocześnie rozważny.