Autoprezentacja przedsiębiorcy
Jak zrobić dobre wrażenie, pamiętając jak ważne są pierwsze sekundy? Jak radzić sobie ze stresem, towarzyszącym publicznym wystąpieniom? Klub Przedsiębiorcy zaprasza na warsztaty  autoprezentacji. 


Zajęcia poprowadzi Paweł Strycharczyk, przedsiębiorca, certyfikowany coach i trener biznesu, który ma na swoim koncie ponad 6000 godzin szkoleń i konsultacji dla różnych środowisk biznesowych i budżetowych. Wykorzystuje dorobek teorii systemowych jako skuteczne narzędzie diagnozowania i rozwiązywania problemów w organizacjach. Prywatnie zajmuje się jogą, a także prowadzi wyprawy do Indii.  

Podczas warsztatów powie o najważniejszych zasadach autoprezentacji i wystąpień publicznych, których znajomość i stosowanie przyczyni się do budowania właściwego wizerunku oraz osiągania pozytywnych efektów biznesowych. 

Spotkanie jest wstępem do kolejnych warsztatów dotyczących autoprezentacji, które zaplanowano na 10 kwietnia. Będą one okazją do zdobycia praktycznych umiejętności, przydatnych przy wystąpieniach publicznych. Zobacz więcej: link 


Autoprezentacja przedsiębiorcy
Termin
: 19 marca 2014, godz. 16.30 do 19.30  
Miejsce: sala konferencyjna Zamku Cieszyn 

Podczas spotkania mowa będzie o: 
- celach autoprezentacji,
- technikach budowania komunikatów,
- sposobach radzenia sobie ze stresem,
- efekcie pierwszego wrażenia,
- aranżacji przestrzeni do wystąpień,
- najczęstszych błędach popełnianych przy autoprezentacji,
- trudnych sytuacjach podczas wystąpień publicznych,
- sposobach przygotowywania się do wystąpień.

Zajęcia będą prowadzone w formie wykładu i prezentacji z aktywnym udziałem uczestników. Są one kolejnym z wydarzeń z cyklu: "Wyzwania współczesnego przedsiębiorcy a psychologia zarządzania".

Koszt: bezpłatnie (członkowie Klubu Przedsiębiorcy), 50 zł - pozostali uczestnicy
Wpłaty: ING Bank Śląski o/Wodzisław  53 1050 1403 1000 0022 8888 9161, z dopiskiem: Autoprezentacja 


    

 

  

 


Autoprezentacja przedsiębiorcy
19 marca, godz. 16.30 do 19.30 
Sala konferencyjna Zamku Cieszyn 

Informacje:
Biuro Klubu Przedsiębiorcy,
tel. 33 8510 821 w. 21, 22