Autoprezentacja przedsiębiorcy. Warsztaty praktyczne
To jedna z tych umiejętności, których można i warto się nauczyć. Recepta jest jedna: trzeba ćwiczyć. A zacząć można od ... warsztatów, na które zaprasza Klub Przedsiębiorcy.


Zajęcia poprowadzi Paweł Strycharczyk, przedsiębiorca, certyfikowany coach i trener biznesu, który ma na swoim koncie ponad 6000 godzin szkoleń i konsultacji dla różnych środowisk biznesowych i budżetowych. Wykorzystuje dorobek teorii systemowych jako skuteczne narzędzie diagnozowania i rozwiązywania problemów w organizacjach. Prywatnie zajmuje się jogą, a także prowadzi wyprawy do Indii. 

Uczestnicy warsztatów zdobędą praktyczne umiejętności, które będą mogli wykorzystywać w przyszłości, występując publicznie. Zajęcia będą prowadzone w komfortowej, przyjaznej i pełnej humoru atmosferze, co znacznie ułatwia i przyspiesza pracę.  Podczas zajęć będą używane narzędzia audiowizualne, co może być stresującym doświadczeniem, ale zarazem jest najlepszym sposobem doskonalenia umiejętności.  


Autoprezentacja przedsiębiorcy. Warsztaty praktyczne 
Termin
: 10.04.14, godz. 12.00-18.00  
Miejsce: sala konferencyjna Zamku Cieszyn 

W programie:
-Cele autoprezentacji i przygotowanie wystąpienia (kontakt indywidualny, kontakt grupowy - różnice i podobieństwa); 
-Zasady kształcenia kompetencji autoprezentacyjnych i sposoby ich doskonalenia;
-Ćwiczenia praktyczne jak radzić sobie ze stresem w tarkcie autoprezentacji. Praca z barierami i  ograniczeniami. Sposoby redukcji lęku i napięcia - objawowe i systemowe.
-Ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem kamery poprzedzone przygotowaniem indywidualnym.      Doskonalenie świadomości własnych zachowań i ich wpływu na otoczenie. Analiza własnych zasobów i    mocnych stron;
-Ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem kamery poprzedzone przygotowaniem indywidualnym. Symulacja  praktyczna doświadczeń najbliższych przedsiębiorcy. Analiza wraz z sesją informacji zwrotnej.
-Podsumowanie i zestaw zadań do wykonania przez każdego z uczestników szkolenia.


Zgłoszenia: do 8.04.14, formularz zgłoszeniowy należy przyslać na: biuroklub@zamekcieszyn.pl
Koszt: 
170 zł brutto 
Wpłaty:ING Bank Śląski o/Wodzisław  53 1050 1403 1000 0022 8888 9161, z dopiskiem: Autoprezentacja 
  

 
 
 

 
 


Autoprezentacja przedsiębiorcy. Warsztaty praktyczne 
10.04.14, godz. 12.00-18.00
sala konferencyjna Zamku Cieszyn

Informacje:
Biuro Klubu Przedsiębiorcy
tel. 33 8510 821 w. 21, 22  

Pliki do pobrania