Zaproszenie do składania ofert
Zamek Cieszyn zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie szkoleń dla uczestników projektu "Przedsiębiorczość Akademicka na START"

Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o wartości zamówienia nie przekraczającej w złotych równowartości kwoty 14 000 Euro. Postępowanie dotyczy szkoleń pod tytułem: "Instrumenty doskonalenia funkcjonowania przedsiębiorstw, ich współpracy z uczelniami i otoczeniem biznesu".

Czas realizacji zadania: 20 lutego 2012 do 30 czerwca 2013. Liczba godzin przewidziana na jeden cykl szkoleń: 24 godziny lekcyjne. 
Szczegółowe informacje w załączniku.